Poutní cesta Blaník–Říp – 1. etapa


Vydejte se z Louňovic pod Blaníkem do Českého Šternberka po první etapě Poutní cesty Blaník–Říp.
Velký Blaník - Poutní cesta Blaník - Říp

Poutní cesta Blaník–Říp – 1. etapa

První etapa Poutní cesty Blaník–Říp vede Krajem Blanických rytířů z Louňovic pod Blaníkem do Českého Šternberka.

Etapa č. 1: Louňovice pod Blaníkem – Český Šternberk
Louňovice pod Blaníkem – Lípa Českého Anděla (1,5 km) – Veřejová skála (1,1 km) – Velký Blaník (1 km) – Kondrac (4,5 km) – Vlašim (6,5 km) – Hrádek (4,8 km) – Libež (2,8 km) – Pod Brtnicí (5,2 km) – Český Šternberk (2,6 km)

Tématem 1. etapy je rodina.

Poutní cestu začínáme u informačního centra v Louňovicích pod Blaníkem. Vydáme se rovně přes náměstí po zelené turistické značce podél zdi původního ženského kláštera premonstrátek z 12. století. Po dalších 100 m odbočíme vlevo a stoupáme vzhůru úvozovou cestou. V místě, kde se v lese potkáme s červeným turistickým značením, doporučujeme udělat krátkou odbočku na Malý Blaník (580 m n. m.).
Jestliže nechceme vystoupat na Malý Blaník, budeme se nadále držet zelené značky. Od rozcestí Mezi Blaníky pokračujeme k silnici a po její pravé straně nahoru luční cestou směrem k parkovišti. Zde, po přejití hlavní silnice, nalezneme odpočinkové místo s Lípou Českého Anděla. Cestou stoupající na Velký Blaník nás společně vede červená a zelená turistická značka, které se pod Velkým Blaníkem rozcházejí. Odtud jdeme dál již pouze po zeleném značení až k Veřejové skále, kde podle pověstí spí Blaničtí rytíři. Turistickou cestu zelené barvy opouštíme před rozcestníkem Velký Blaník a dáme se neznačenou zkratku, první kamenitou cestu vpravo do kopce. Ta nás dovede až na bájný Velký Blaník s rozhlednou. Z vrcholu odcházíme po červeném značení společně s naučnou stezkou S rytířem na Blaník, přes Slepičí skálu a dál kolem Lesního xylofonu. Na křižovatce cest pod Holým vrchem si můžeme udělat odbočku (cca 0,8 km tam i zpět) k Blanické studánce. K Domu přírody Blaníku s Geologickou expozicí hornin Podblanicka dojdeme kolem studánky U Brodce. Odtud nám zbývá dvoukilometrová cesta do obce Kondrac. Do Vlašimi putujeme dál po červené kolem rybníků Jírovec a Utopenec. Barvy značení se budeme držet až k zámku a parku Vlašim, kde najdeme turistické informační centrum a Muzeum Podblanicka. U vlašimského zámku změníme barvu turistického značení a vydáme se po modré kolem koupaliště přes městský les Březina se stejnojmennou studánkou a dále po romantickém břehu potoku Blanice až k pěknému poutnímu místu s kapličkou a studánkou, které leží těsně před Hrádkem. Odtud dojdeme po stopách hrádeckých poutníků k místnímu mariánskému kostelu sv. Matouše. Dál nás čeká lesní cesta do obce Libež. Libež s kaplí Nejsvětější Trojice projdeme po modré značce, na jejím konci se na nějaký čas napojíme na silnici. Po několika kilometrech se naše kroky stočí opět k Blanici, lesní cestou ke studánce Černá skála. Tady můžeme doplnit zásoby vody, než budeme pokračovat podchodem pod dálnicí a dále kolem Krupičkova Mlýna k Brtnickému rybníku. U sochy svatého Prokopa se napojíme na naučnou stezku rytíře Jana Kryštofa Šice a projdeme lesem kolem sochy sv. Vendelína a hladomorny hradu Český Šternberk až k hradu samotnému.
Zde si můžeme udělat na žluté trase 0,5 km dlouhou zacházku kolem studánky k Šternovským kaskádám a kapli sv. Prokopa. Vrátíme se zpět pod hrad a pokračujeme. Do městysu Český Šternberk seběhneme od hradu pár set metrů až na úroveň řeky Sázavy.

Praktické informace

Délka trasy

30 km

Náročnost trasy

Středně náročná, trvá 9 hodin

Další praktické informace

Trasa poutní cesty je vyznačena na serveru Mapy.cz (https://mapy.cz/s/fatobafevo) vždy barvou turistické trasy, po které vede (https://mapy.cz/s/hojanoheje). Pokud trasa vede po neznačené cestě, je poutní cesta vyznačena červenou přerušovanou čárou (https://mapy.cz/s/lopugolubu).

Po trase je na rozcestnících KČT instalováno 52 tabulek s fungujícími QR kódy, které informují poutníka o místě, kde se nachází i o tématu k zamyšlení (viz obrázky). Celý systém propojení QR kódů a webu bude plně funkční během několika týdnů.

Poutní cesta není zamýšlena pro děti. „Rodinná“ verze se koná vždy nejbližší sobotu datu 20. května ve Ctiněvsi pod Řípem pod názvem Pouť  Českého anděla.

Více informací

Spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů otevřel Poutní cestu Blaník-Říp. Trasa propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy v České republice, je rozdělena do sedmi etap a měří necelých 190 kilometrů.

Putování začíná v obci Louňovice pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečná část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť Českého Anděla.

Začátek cesty se nachází v informačním centru obce Louňovice pod Blaníkem, ve kterém poutník obdrží potřebné informace, mapu a Poutníkův deník. Poté se vydá po trase vyznačené 52 tabulkami s QR kódem a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Každá etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu zvolit si vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají udržet si záměr.

Kontakty

Poutní cestu Blaník-Říp připravil spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem Českých turistů.

Cesta Česka, z.s.
Vnoučkova 521/2, Praha 4 – Kamýk 142 00
t.:  728 279 894
e-mail: info@cestaceska.cz
web: www.cestaceska.cz

Koordinátor Poutní cesty Blaník-Říp
Renata Van Vleet
t.: 723 830 791
e-mail: renata.vanvleet@cestaceska.cz 

Související informace: