Poutní místo Hrádek u Vlašimi

Hrádek u Vlašimi je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké z konce 14. století. Jde o gotickou sochu trůnící Panny Marie s Ježíškem z let 1370–1380. Skvost se stal cílem věřících prosebníků i ostatních návštěvníků.

Současný barokní kostel pochází z konce 17. století, ale první zmínky o něm jsou datovány od roku 1356. Jedná se o jednolodní stavbu, která je před chórem uzavřena do rozlehlých kaplí.  Po roce 1681 byla pro milostnou sochu Panny Marie přistavěna boční kaple, a krátce na to i protilehlá kaple, která je zasvěcena sv. Josefovi, čímž získal půdorys kostela podobu kříže. Hlavní oltář je barokní, pochází asi z první poloviny 18. století. Kamenná věž se třemi zvony byla původně kryta šindelem a pochází z roku 1765.

Mapa

GPS
49.7386958N, 14.9171339E

Informace

Adresa

Kostel sv. Matouše na Hrádku u Vlašimi
Hrádek, 258 01