Z Louňovic pod Blaníkem na Malý Blaník

Čas jízdy/chůze
2 h
Vzdálenost
4 km
Převýšení
200 m
Povrch
Polní cesta

Malý Blaník, neprávem ve stínu svého velkého bratra, rozhodně stojí za vaši pozornost. Sice v něm nedřímá blanické vojsko, o legendu ale nepřijdete. Váže se ke kapli svaté Máří Magdaleny na vrcholu Malého Blaníka. Kdysi slavné poutní místo Podblanicka navštěvované procesími zrušily v roce 1790 josefínské reformy. V chátrající kapli se podle pověsti usadil poustevník. Protože mu bylo teskno, zasadil si tu smrk. Poustevník už dávno není, ale smrk rostoucí z nitra kaple dnes převyšuje její obvodové zdi. Říká se mu Velký mnich nebo také Farář. S obvodem kmene přes tři a čtvrt metru je tento památný strom největším smrkem v Kraji blanických rytířů. Vydejte se s námi na Malý Blaník, na snad nejtajemnější místo Podblanicka.

Mystický Malý Blaník

Zatímco Velký Blaník symbolizuje mužskou fyzickou sílu, Malý Blaník je symbolem ženské duchovní síly. Typický genius loci rozvalin bývalé kaple je dán okolní přírodou, ale také skutečností, že se zde odpradávna konaly duchovní a náboženské obřady. Ty pohanské z doby halštatské a laténské později vystřídaly křesťanské.

Vycházíme

1.

Z Louňovic k Rozcestí tří červených

Od zámku na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem se nechte vést červenou turistickou značkou po silnici kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie ve směru na Načeradec. Po zhruba kilometru dojdete k rozcestníku Rozcestí tří červených.

2.

Od Rozcestí tří červených ke kapli

U rozcestníku Rozcestí tří červených odbočte ze silnice vpravo, přejděte potok a začněte pomalu stoupat lesem po vyšlapané pěšině. Malý Blaník porůstají rozlehlé bučiny s žulorulovými výchozy, které při vrcholu vytvářejí četné skalky, balvanité sutě a kamenná moře. Vrcholová partie je přírodní památkovou rezervací. 

3.

Kaple sv. Máří Magdalény Malý Blaník

Malý Blaník byl v minulosti nejvýznamnějším poutním místem Podblanicka. Proto by vás neměla překvapit zřícenina poutní barokní kaple sv. Máří Magdalény na jeho vrcholu. Překvapí. Už proto, o jak mohutnou stavbu jde a kolik úsilí museli naši předci vykonat, aby ji na hoře Malý Blaník postavili. Překvapí také svým romantickým vzezřením, způsobeném chátráním, trvajícím více než dvě stovky let. O nepopsatelném geniu loci, který osmiboká stavba, z níž do dnešních dnů zbyly už jen obvodové zdi, netřeba hovořit. 

Blaník Kaple sv. Máří Magdalény Malý Blaník
4.

Od kaple do Louňovic pod Blaníkem

Do Louňovic pod Blaníkem se vraťte stejnou cestou. Případně lze pod Malým Blaníkem odbočit z červené turistické trasy a přes louku dojít na parkoviště pod Velkým Blaníkem. Odtud lze po naučné stezce S rytířem na Blaník vystoupat na Velký Blaník, až k rozhledně ve tvaru husitské hlásky. 

Informace

Adresa

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, Kondrac, 258 01

E-mail
dumprirody@csop.cz

Další výlety pro vás