Výlet na Blaník

Výlet na Blaník

Stejně jako je hora Říp symbolem české historie, symbolizuje památná hora Blaník vznik moderního českého národa. Blaníku, osídlenému už Kelty, přineslo pozornost období českého národního obrození. O všeobecnou známost Blaníku se zasloužilo mnoho významných českých umělců. Připomeňte dětem význam tohoto národního symbolu i to, jak inspiroval literáty, skladatele či malíře.

Výlet nejen na Blaník

Dům přírody Blaníku – expozice CHKO Blaník
Venkovní geologická expozice hornin Podblanicka – rozměrné vzorky hornin, panelová expozice v krytém altánu
Naučná stezka S rytířem na Blaník – Slepičí skála, Veřejová skála, hlava rytíře, kámen do základů Národního muzea
Rozhledna Velký Blaník – rozhledna ve tvaru husitské hlásky
Křížovský lom – zajímavá geologická lokalita s ohništěm a interpretačními tabulemi
Muzeum Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem ve světle historicko-archeologického výzkumu v Louňovicích pod Blaníkem – expozice v zámku v Louňovicích pod Blaníkem seznamuje mimo jiné s poklady, nalezenými na Blanících
3D geologická mapa v areálu ZŠ Louňovice pod Blaníkem – volně přístupná 3D geologická mapa ČR

Tip:
Od rozcestníku nad Louňovicemi pod Blaníkem si lze udělat kratší výšlap na Malý Blaník (1 km tam i zpět). Na jeho vrcholu stojí kaple sv. Máří Magdalény – dříve nejvýznamnější poutní místo Podblanicka.
Výlet lze spojit s některým z edukačních programů poskytovaných Domem přírody Blaníku.
Trasa naučné stezky S rytířem na Blaník není okružní, lze ji ale absolvovat z obou stran (od Domu přírody Blaníku i z parkoviště pod Velkým Blaníkem ve směru od Louňovic pod Blaníkem).

Vstupné:
Rozhledna Velký Blaník – 20 Kč/dítě/student, dospělý 30 Kč/os.
Muzeum Louňovice pod Blaníkem – 20 Kč/dítě/student, dospělý 30 Kč/os. nebo program s lektorkou 50 Kč/os.

Doprava:
Parkování autobusu je možné na bezplatném parkovišti u Domu přírody Blaníku (začátek trasy S rytířem na Blaník).
Parkování autobusu je možné na placeném parkovišti pod Velkým Blaníkem při silnici ve směru od Louňovic pod Blaníkem (začátek trasy S rytířem na Blaník).
Autobus lze zdarma odstavit na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem v prostoru před zámkem.

Stravování:
Svačinu si lze sníst v altánu u Domu přírody Blaníku, v patře (sále) Domu přírody Blaníku, u posezení u rozhledny na Velkém Blaníku.
Obědy lze domluvit v Zámecké hospodě (t: 605 975 891) nebo v Hostinci Pod Blaníkem (t: 731 803 327) v Louňovicích pod Blaníkem.

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, 258 01 Kondrac
Telefon: 731 538 008
E-mail: dumprirody@csop.cz
Web: www.dumprirody.cz/blanik

Mapa

GPS
49.6418794N, 14.8730519E

Informace

Adresa

Informační centrum Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1, nám. J. Žižky, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Kam vyrazit v okolí