Vlašimské aleje

Blaník Vlašimské aleje
Čas jízdy/chůze
4.5 h
Vzdálenost
32 km
Převýšení
500 m
Povrch
Zpevněná cesta

Nechte se zlákat k cyklovýletu po okružní stezce kouzelnou přírodou Jinošovského a Vorlinského údolí. Po cestě navštívíte nejznámější poutní místa Podblanicka nebo třeba romantický bývalý panský dvůr Skalkov.

Pojedete malebnou středočeskou přírodou s rybníky a nově osázenými alejemi. Pokocháte se krásnými výhledy na Vlašim a široké okolí s dominujícím Blaníkem na jižním obzoru. Určitě vás potěší, že většina trasy je vedena mimo silnice s provozem motorových vozidel.

Po cestách i asfaltkách kolem Vlašimi

Trasa je koncipovaná jako kombinovaná cyklotrasa s cyklostezkou s různou kvalitou povrchů. Největší část trasy vede po polních a lesních cestách, část po nové asfaltové cyklostezce a jen krátké úseky trasy jsou umístěny na běžné komunikaci s automobilovým provozem.

Lesní úsek Vlašim–Hrádek je pro běžného cyklistu poměrně náročný, lze jej však nahradit cestou po silniční cyklotrase č. 101 přes Ctiboř.

Na žlutých dopravních značkách je trasa vedena jako „Vlašim (okruh)“. Informace o nejbližším okolí se dozvíte z infopanelů, které jsou doplněny lavičkami k odpočinku. 
 

Vyjíždíme

1.

Březina a Měsíční údolí

Z Vlašimi vás cyklotrasa povede téměř horským terénem po lesní stezce, vhodné pro treková a horská kola přes městský les Březina kolem řeky Blanice přes  Měsíční údolí se skautksou základnou. 

2.

Poutní místo Hrádek u Vlašimi

Hrádek u Vlašimi je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké z konce 14. století. Jde o gotickou sochu trůnící Panny Marie s Ježíškem z let 1370–1380. Skvost se stal cílem věřících prosebníků i ostatních návštěvníků.

Blaník Poutní místo Hrádek u Vlašimi
3.

Polánka

V Polánce panská huť na železnou rudu. Těžila se zde v 18. století. Na těžbu se dnes v malebné vesničce zapomnělo. Oko pohladí meandry Poláneckého potoka a romantické údolí řeky Blanice. 

4.

Orlinské a Jinošovské údolí

Orlinské a Jinošovské údolí podél potoka Vorlina patří k oblíbeným vycházkovým místům Vlašimáků. Pojedete kolem soustavy rybníků s neobyčejnými jmény: Čtvrtník, Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec. 

5.

Kostel Narození Panny Marie – Loreta u Vlašimi

Loreta u Vlašimi patří k nejznámějším poutním místům Podblanicka. Kaple byla na Spáleném vrchu vystavěna v roce 1704 tehdejšími majiteli zdejšího panství hrabaty z Weissenwolfu.

Blaník Kostel Narození Panny Marie – Loreta u Vlašimi
6.

Skalkov

Bývalý panský dvůr Skalkov zaujme ozubenou kulatou věží, která sloužila jako hájovna. Vlašimské panstvo využívalo Skalkov k hospodářským účelům. Býval zde i pivovar. Romantický vzhled získal Skalkov po přestavbě v 19. století.

Informace

Adresa

Podblanické infocentrum Vlašim
Zámek 4, Vlašim 258 01

E-mail
info@vlasimskypark.cz

Další výlety pro vás