Po stopách bitvy u Jankova

Blaník Po stopách bitvy u Jankova
Vzdálenost
17 km
Čas jízdy/chůze
5 h
Převýšení
300 m
Povrch
Polní cesta

Zádumčivost krajiny kolem Jankova jako by stále připomínala bitevní vřavu, která se na pláních odehrála 6, března 1645. Tehdy se tu ve sněhu a mraze střetlo na život a smrt přes 30 000 vojáků. Ti na straně švýcarské se za soumraku stali vítězi, ti na straně císařské poraženými. Smrt si ale často nevybírala. Pro třetinu vojáků byl 6. březen 1645 poslední den pozemského bytí. Odpočinek našli právě na pláních kolem Jankova. 

Řinčení zbraní a dusot kopyt na vlastní uši

Zpola zapomenutý konflikt evropských dějin připomíná každoročně vzpomínková akce, kterou u památníku bitvy na Habrovce pořádá spolek Jankovští žoldáci. Nechybí dusot kopyt, řinčení zbraní, rány z děl, ale i kapitulace císařských nebo připomenutí posledních okamžiků polního maršála Johanna von Götze, pod kterým Švédové zastřelili čtyři koně. Život ztratil, když sedlal pátého. 

Vyrážíme do boje!

1.

Náměstí v Jankově

Úvodní panel naučné stezky najdete na náměstí v Jankově. Seznámíte se s Laurim Tornim, švédským vojákem, který se vám na cestě stane průvodcem. Trasa vede k památníku bitvy u Jankova na Habrovce. Tato část je bezbariérová, vede po obecních chodnících, poté po komunikaci. 

2.

Památník bitvy u Jankova

6. března 1645 se u středočeského Jankova odehrála jedna z největších a nejkrvavějších bitev třicetileté války. Ve sněhu a mrazu začala chvíli po rozednění bitevní vřava, které se zúčastnilo přes 30 000 vojáků a 20 000 koní. Pro třetinu životů, jak lidských, tak koňských, to byl poslední den pozemského života.

Blaník Památník bitvy u Jankova
3.

Kolem vypálených vesnic

Naučná stezka vede dále kolem Odlochovic, kde můžete navštívit zámek se zámeckým parkem a kavárnou, přes Nosákov, Královnu, Vlčkovice, Broumovice a Otradovice. Tyto osady bitva přímo poznamenala – byly vypáleny a život se do nich vracel jen velmi pozvolna. Za Vlčkovicemi si lze okruh zkrátit přes Pajrovnu k památníku na Habrovce. Tento kratší okruh měří 9 km.

Informace

Adresa

Památník Bitvy u Jankova
Jankov, 257 03

E-mail
info@obecjankov.cz

Další výlety pro vás