Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Blaník exkurze klášter Votice

Bývalý františkánský klášter nabízí po rozsáhle rekonstrukci komentovanou prohlídku s informacemi o jeho minulosti i současnosti. V jeho prostorách zároveň najdete stálé expozice Ze života františkánů, Kolektivizace na Voticku, Vlastivědné muzeum, výstavu kočárů a panenek, výstavu obrazů regionálního malíře Vladislava Kasky, prohlídku galerie sakrálního umění a prohlídky aktuálních výstav.

Školním skupinám z mateřských a základních škol klášter nabízí komentované prohlídky areálu přizpůsobené věku žáků. Navštívit můžete jednotlivé expozice a výstavy, nebo využít nabídku výukových programů v délce 2 - 3 hodin.

Výukový program pro předškoláky

Hravé dopoledne - děti navštíví expozici historických kočárků a panenek. V hracím koutku si pak můžou vyzkoušet poskládat velkou dřevěnou skládačku klášterního areálu. Město a jeho okolí si prohlédnou z věže farního kostela sv. Václava. Informační panely ve Starém sadě je následně seznámí s místní přírodou. Vhodné také pro žáky 1. stupně ZŠ.

Výukové programy pro ZŠ

Za zábavou i poznáním - žáci navštíví Vlastivědné muzeum Voticka s hledací hrou Cesta do min. Město a jeho okolí si prohlédnou z věže farního kostela sv. Václava. Lze zkombinovat s hledací hrou Putování po Voticích s knížetem Václavem nebo naučnou stezkou Za tajemnými pověstmi Voticka. Za vyluštěné pracovní listy čeká děti odměna v místním informačním centru.
Za historií a sakrálními památkami - žáci si prohlédnou františkánský klášter nebo jednu ze stálých expozic. V blízkosti kláštera navštíví kopii kaple jeruzalémského Božího hrobu. Město a jeho okolí si prohlédnou z věže farního kostela sv. Václava. Lze kombinovat s hledací hrou Putování po Voticích s knížetem Václavem nebo naučnou stezkou Za tajemnými pověstmi Voticka. Za vyluštěné pracovní listy čeká děti odměna v místním informačním centru.

Mapa

GPS
49.6369056N, 14.6407022E

Informace

Adresa

Klášter sv. Františka z Assisi
Klášterní 1, Votice 259 01

Kam vyrazit v okolí