Kaple a křížová cesta u Miličína

Blaník Kaple a křížová cesta u Miličína

Do výše 698 m n.m. se nad Miličínem vypíná hora Kalvárie. Snad daleké rozhledy do krajiny Podblanicka a Mladovožicka a pomyslná blízkost k nebesům inspirovaly naše předky, aby právě tady vybudovali jedno z poutních míst. Kaple Utrpení Páně byla postavena v roce 1748. 
Podle pověsti ji nechala vystavět bohatá rodina na paměť ztraceného a znovunalezeného syna. 

Ke kapli vás od hřbitova dovede křížová cesta. Byla založena roku 1796. Tvoří ji 14 zastavení s pašijovým obrázkem ve výklenku. Původně kamenné kříže byly v roce 1914 nahrazeny kamennými kapličkami. Kříže můžete najít rozeseté po krajině v okolí Miličína.

Až zařve Miličínský lev…

Odměnou za strmý výstup ke kapli vám bude krásný výhled na Podblanicko a Mladovožicko. Navíc můžete zkontrolovat Miličínského lva. Skalní útvar, který podle pověsti probudí blanické rytíře, až bude české zemi nejhůře. 
Ke kapli i lvu vás z miličínského Hájkova náměstí dovede Naučná stezka Čeňka Kraupnera, pojmenovaná na počest mecenáše, bývalého starosty, zakladatele a předsedy místního okrašlovacího spolku. Okružní naučná stezka střední náročnosti je dlouhá 5 km a nabízí 8 informačních panelů.

Pověst o Miličínském lvu

„Když český kníže sv. Václav uchýlil se společně se svou rytířskou družinou na dlouhá staletí ke spánku do nitra hory Blaník, provázel jej lev. Ten se neskryl pod zemí v Blaníku, ale ulehl na vrcholu protější hory – Kalvárie. Lev ostražitě hlídá a až přijdou nepřátelé české země, bude prvním, kdo je zpozoruje. Pak silným řevem probudí v blanické sluji spící rytíře. A ti budou mít dostatek času, aby se na boj připravili a vetřelce krvavě porazili. Tak budou Čechy zachráněny.“

Mapa

GPS
49.5764592N, 14.6571103E

Informace

Adresa

Kaple Utrpení Páně
Hora Kalvárie, Miličín. 257 86

Kam vyrazit v okolí