Votická kopretina – Tajemný zámek Líšno a Čapí hnízdo

Blaník Votická kopretina Tajemný zámek Líšno a Čapí hnízdo
Vzdálenost
40.2 km
Čas jízdy/chůze
3 h
Převýšení
556 m
Povrch
Zpevněná cesta

Po trasách vyznačených fialovou barvou v mapě Votické kopretiny dojedete na tajemný zámek Líšno i do Ekocentra Čapí hnízdo. Většinu trasy pojedete skrz přírodní park Džbány-Žebrák, ceněnou přírodní lokalitu s takřka podhorským charakterem. Čekají vás silnice a místní asfaltové komunikace. 

Cyklotrasy Votické kopretiny vás provedou krajem České Sibiře. Středem putování je město Votice a z něj jako okvětní lístky vycházejí všechny doporučené okruhy, které můžete mezi sebou libovolně kombinovat, zkracovat nebo propojovat. Každá trasa nabízí několik variant, jak co do délky, tak obtížnosti. Popisujeme doporučenou, co do kilometrů a obtížnosti, střední variantu trasy. 

Součástí mapy, kterou získáte na informačním centru ve Voticích nebo v Restauraci U Modré kočky ve Voticích, je mapka Votic s detailním značením výjezdů na jednotlivé kopretiny a v textové části naleznete seřazeny podle barev okruhů všechny turistické cíle.

Vyjíždíme

1.

Votice

Výlet začněte ve Voticích, kde můžete navštívit klášter sv. Františka z Assisi, kopii Božího hrobu na bývalém františkánském hřbitově, unikátní Motýlárium se Starým sadem, vyhlídkovou věž Václavku nebo židovský hřbitov.

2.

Líšno

Zámek Líšno, přestavěný v romantickém stylu průmyslníkem Vincencem Čeňkem Daňkem na konci 19. století, si prohlédnete jen od vstupní brány. I přesto vás toto magické místo upoutá. Jeho historie sahá až do poloviny 14. století, kdy zde stával hrad. 

3.

Ekocentrum Čapí hnízdo Olbramovice

Labyrint zvířat v Ekocentru Čapí hnízdo u Olbramovic poskytuje domov desítkám živočichů. Setkat se tu můžete s hendikepovanými divokými zvířaty a ptáky, kteří z různých důvodů nemohou být vráceni zpět do volné přírody. K vidění jsou ale také některé druhy hospodářských zvířat.

Blaník Ekocentrum Čapí hnízdo Olbramovice
4.

Votice

Pokud jste nestihli prozkoumat městečko, sevřené v údolí mezi kopci, je nejvyšší čas. Kromě již zmíněných tipů můžete svlažit tělo v biokoupališti Pilař, případně si užít vyhlídky na město z Kamenné vyhlídky nebo z vyhlídky od javoru na Polském vrchu.

Informace

Adresa

Cyklozahrada Restaurace U Modré kočky
Táborská 71, 259 01 Votice

E-mail
modrakocka@atlas.cz

Další výlety pro vás