Přírodovědné exkurze ČSOP

Blaník přírodovědné exkurze

Spojte zážitky s poznáním a vyrazte na komentovanou prohlídku nebo přírodovědný výlet s průvodcem.

Poznejte krajinu nejmenší chráněné oblasti v České republice. Seznamte se s přírodním bohatstvím bájného blanického dvojvrší, projděte místní biotopy a objevte vzácné druhy rostlin i živočichů, kteří zde žijí. Český svaz ochránců přírody Vlašim připravil pestrou nabídku exkurzí pro širokou veřejnost po významných lokalitách Kraje blanických rytířů.

Exkurze jsou určené pro skupiny o maximálním počtu 20 osob. Objednávejte na emailu martin.klaudys@csop.cz s dostatečným předstihem, doporučujeme přibližně měsíc dopředu.

Napříč Velkým a Malým Blaníkem

Celodenní přírodovědná exkurze účastníkům představí Blaník z odlišné perspektivy. Ukáže, že bájná hora není jen útočištěm pověstného českého vojska, ale také nejcennějším přírodním územím chráněné krajinné oblasti Blaník. Okruh zahrnuje přechod přes centrální oblast chráněné krajinné oblasti Blaník s ukázkou původních lesů, keltského hradiště, největšího smrku Podblanicka, zříceniny starého kostela a dalších zajímavostí. Trasa začíná u Domu přírody Blaníku, vede přes Velký Blaník k Malému Blaníku a končí u malebných Býkovických rybníků. V případě prohlídky rozhledny na Velkém Blaníku je třeba počítat s prodloužením času na prohlídku.

Doba trvání: 4-5 hodin 

Délka: cca 8 km 

Náročnost: střední

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Přírodou Chráněné krajinné oblasti Blaník

Přírodovědně zaměřená exkurze představuje nejmenší chráněnou krajinnou oblast v České republice, která nabízí krásnou přírodu i setkání s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Účastníci se seznámí s lučními biotopy, typy lesů na Malém Blaníku a závěr exkurze bude patřit mokřadům u Býkovic. Trasa exkurze vede mimo značené trasy a je nutná pevná nepromokavá obuv.

Doba trvání: 4 hodiny 

Délka: cca 6 km 
 
Náročnost: střední 

Realizace: od 15. dubna do 31. července

Za orchidejovými loukami Podblanicka

Exkurze návštěvníky zavede na nejbohatší orchidejové louky Podblanicka, kde se zároveň seznámí s dalšími zajímavými druhy rostlin, které zde rostou. Program je vždy upraven podle sezóny kvetení jednotlivých druhů a přístupnosti jednotlivých lokalit. Účastníci musí být vybaveni pro pohyb v podmáčeném terénu a mít holínky. Mezi jednotlivými lokalitami je nutnost přejezdů.

Doba trvání: 3 hodiny 

Délka: pěšky cca 2 km + přejezdy mezi lokalitami 

Náročnost: nenáročné

Realizace: v období od 1. května do 15. června

Jinošovské údolí

Přírodovědná exkurze vás provede Jinošovským údolím u Vlašimi, které je unikátní ukázkou vyvážené kulturní krajiny poskytující vhodné prostředí pro život řady vzácných druhů živočichů a rostlin. Účastníci uvidí rozmanité přírodní biotopy - rybníky, tůně, opuštěný lom i sečené mokřadní louky. Trasa exkurze začíná u rybníka Jírovec a končí u dvora Jinošov.

Doba trvání: 3 hodiny 

Délka: cca 4 km
 
Náročnost: nenáročné

Realizace: od 15. dubna do 30. června

Mapa

GPS
49.7069778N, 14.8969114E

Informace

Adresa

ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 25801 Vlašim

Kam vyrazit v okolí