Klášter sv. Františka z Assisi – expozice

Top
Blaník Klášter sv. Františka z Assisi – expozice

Takřka čtyři století trvající tradicí se může pyšnit klášter sv. Františka ve Voticích. Od svého založení v roce 1627 sloužily jeho zdi k rozjímání a bohulibé činnosti, ale také jako kanceláře okresního úřadu, vyšetřovny StB nebo internát učňovské školy a administrativní a výrobní prostory národního podniku Tesla. Na původní záměr stavby kláštera jako centra vzdělanosti, kultury a osvěty navázala jeho rekonstrukce v letech 2014–2019. Tehdy se ze zdevastované budovy stala památka, kterou musíte vidět, s expozicemi, které jinde nenajdete. 

Komentovaná prohlídka kláštera

Během komentované prohlídky se seznámíte s historií kláštera a životem františkánů. Nahlédneme do mnišské cely, do domácí kaple zdobené mariánskými freskami, do bývalé klášterní knihovny, která kdysi čítala 4 500 svazků, a do refektáře s jedinečnou štukovou výzdobou.

Vlastivědné muzeum Voticka

Muzeum vás provede historií Votic a regionu. Zalistujete starými kronikami, prohlédnete si středověké archeologické nálezy i geologické bohatství Voticka. Prohlédnete si modely několika tvrzí, lidové i sakrální umění a dozvíte se podrobnosti o zemědělské tradici regionu.

Kolektivizace na Voticku

Osudy soukromých zemědělců během násilné kolektivizace českého venkova přibližuje stálá expozice Ve jménu šťastných zítřků! Kolektivizace na Voticku. Seznámí vás s tím, jak Státní bezpečnost v padesátých letech minulého století v prostorách kláštera vyslýchala sedláky z okolí. 

Jedna z místností, v níž tehdejší příslušníci StB prováděli výslechy, je upravena do autentické podoby, s mřížemi na oknech, katrem na chodbě a dalším vybavením vyšetřovatelů.

Výstava kočárků a panenek

Prohlédnout si můžete stálou expozici kočárků a panenek ze sbírky Anny Čermákové z Benešova. Uvidíte zde přibližně 70 kočárků od roku 1900 a na 200 panenek, včetně tzv. reborn panenek připomínajících živá miminka.  Panenky jsou jak české, tak německé a anglické výroby. Kočárky jsou převážné české a československé výroby od známé společnosti Liberta nebo HIKO, ale naleznete zde i kočárky od německých firem ZEKIWA nebo SAXSONIA. Unikátní jsou tři gumové panenky z počátku čtyřicátých let minulého století z výroby továrny Baťa.

Ze života františkánů

V expozici nahlédnete do historie kláštera a života františkánů. Prohlédnete si mnišskou celu, domácí kapli kláštera s mariánskými freskami, bývalou klášterní knihovnu a refektář.

Galerie Vladislava Kasky

V klášteře si prohlédnete také výstavu Da capo al fine – obrazy magického realismu – Vladislava Kasky. Umělec měl vazby k Voticku, pobýval ve Slavkově u Olbramovic. Na jeho obrazech rozpoznáte některé stavby na Voticku.  

Galerie sv. Františka 

V galerii při kostele sv. Františka ve Voticích si můžete prohlédnout obrazy a sochy s náboženskou tematikou. Značně poškozená díla prošla v posledních letech díky spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ restaurováním. Na restaurování obrazů můžete přispět na sbírkový účet 3737333399/0800.
Při prohlídce galerie se můžete podívat i na kůr kostela sv. Františka z Assisi. 

Rajský dvůr, refektář a sezónní výstavy

Jako prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí, ale i svateb slouží rajský dvůr kláštera s vodním prvkem a slunečními hodinami. V případě nepřízně počasí lze využít ke stejným účelům refektář kláštera, kde vyniká bohatá štuková výzdoba. 

V klášteře můžete navštívit sezónní výstavy, přednášky, koncerty i divadelní představení. 

Více o klášteře

Mapa

GPS
49.6369064N, 14.6407019E

Informace

Adresa

Klášter sv. Františka z Assisi
Klášterní 1, Votice 259 01