Jinošovské lomy


V Jinošovských lomech můžete pozorovat krasové jevy, a to především různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní činností vody.
Jinošovský lom u Vlašimi

Jinošovské lomy

Opuštěné lomy, kde můžete vidět jinošovské ložisko, které je tvořeno dvěma čočkami krystalického vápence. Je zde také možnost najít minerály vzniklé při kontaktu vápence s křemennými žilami. V lomech jsou snadno pozorovatelné krasové jevy a to především různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní činností vody.

Praktické informace

Otevírací doba

Volně přístupné

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Lomy jsou zarostlé vegetací.

K opuštěným lomům se dostanete po silnici z Vlašimi na Kondrac a dále po lesní cestě. Návštěvu lze spojit s vycházkovou trasou Jinošovským údolím (Vorlinská alej – kaskáda rybníků – statek Skalkov) nebo cestou po cyklotrase Vlašimské aleje.

Geologické informace

Jinošovské ložisko je tvořeno dvěma čočkami krystalického vápence, které obklopují pararuly moldanubika. V jinošovských lomech lze najít minerály vzniklé při kontaktu vápence s křemennými žilami. Jedná se především o vesuvian (až několik cm velké, hnědě zbarvené stébelnaté agregáty nebo sloupcovité krystaly pokryté povlakem grafitu). Dále je zde popsán výskyt wollastonitu, diopsidu, grossularu, pyrhotinu a fluoritu.

Mimo minerály kontaktní zóny lze v lomových stěnách vidět také kalcitové žíly. V obou lomech můžeme pozorovat krasové jevy. Jedná se především o různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní činností vody. Největší otevřená jeskyňka se nalézá v jižní stěně „Malého lomu" a má rozměry 0,8 m x 1 m x 1,5 m. V minulosti se zde nalézaly i větší dutiny dokonce s krápníkovou výzdobou. Podlehly však těžbě krystalického vápence.

Kontakty

ZO ČSOPVlašim
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
tel: 317 845 169
web: www.csopvlasim.cz
GPS: 49.6815589N, 14.9008000E

Související informace: