Malý Blaník


Pozůstatky kaple sv. Máří Magdalény připomínají význam Malého Blaníku jako poutního místa.
Malý Blaník s kaplí sv. Máří Magdaleny

Malý Blaník

Na vrcholu Malého Blaníku se nachází romantická zřícenina poutní barokní kaple sv. Maří Magdalény. Ta byla vybudována roku 1735 na místě starší kaple doložené v 17. století, ale v důsledku reforem císaře Josefa II. byla již roku 1790 zrušena. Na vrcholu uvidíte obvodové zdi kaple, uprostřed kterých roste smrk zvaný „Velký mnich“ s obvodem 321 cm a výškou 34 metrů. V 19. století obýval zříceninu poustevník Antonín Zeman z Pacova.

Vrcholová partie tvořená zachovalými lesy přirozené skladby s převahou buku a četnými skalními výchozy jsou od roku 1992 chráněny na Malém Blaníku ve stejnojmenné přírodní rezervaci.  V lokalitě si všimněte přirozených výchozů (mrazových srubů) a suťových polí tzv. blanické ortoruly. Bloky ortoruly byly využity pro stavbu poutní kaple sv. Maří Magdalény.

Přes vrchol Malého Blaníku vede naučná stezka, která vás seznámí s flórou a faunou, geologickou stavbou a historií okolního území. Dojdete po ní až k přírodní rezervaci Podlesí, jež se rozprostírá kolem býkovických rybníků.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je volně přístupné celoročně.

Cena vstupného

Bez vstupného.

Délka prohlídky

Výstup od rozcestníku Tří červených je dlouhý asi 1,5 kilometru.

Další praktické informace

Doprava

Do Louňovic pod Blaníkem lze přijet autobusem od Benešova, Vlašimi, Votic či Tábora, autem po silnici od Vlašimi  a Tábora (silnice č. 125) nebo od Votic a Čechtic (silnice č. 150) nebo od Benešova přes Postupice.

Přes vrchol malého Blaníku vede schůdná cesta, červená turistická značka (od Rozcestníku tří červených za obcí Louňovice pod Blaníkem – možno parkovat na parkovišti pod Velkým Blaníkem) a také naučná stezka Malý Blaník  – Podlesí (5,5 km, 9 zastavení).

Více informací

Od kaple Malého Blaníku je pěkný výhled na Velký Blaník s rozhlednou.

Kontakty

Kaple sv. Máří Magdalény na Malém Blaníku
GPS: 49° 37.644“N  014° 51.904“ E

Související informace: