Vycházka údolím Blanice

údolí řeky Blanice

Vycházka údolím Blanice z Louňovic do Vlašimi s průvodcem Ing. et Mgr. Martinem Klaudysem (botanik ze Správy CHKO Blaník) proběhne v neděli 28. dubna 2024 a odstartuje na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem v 8.45 hodin. (Autobus do Louňovic pod Blaníkem odjíždí z Vlašimi v 8.20 hodin.)
Cílem vycházky bude Znosimská brána ve Vlašimi, kam předpokládáme příchod cca ve 14 hodin. (Skutečný čas zakončení se může změnit dle počasí a průchodnosti trasy.)
S sebou doporučujeme občerstvení a nápoje na cestu, protože na trase není možné si nakoupit. Trasa vycházky bude fyzicky náročnější a povede údolím řeky Blanice až do Vlašimi. Upozorňujeme, že trasa vycházky povede z části mimo cesty a bude třeba několikrát překonat svahy údolí. Proto doporučujeme vhodné vybavení, turistické oblečení a obuv. V průběhu vycházky uvidíme rozkvetlou jarní přírodu romantického údolí Blanice, budeme pozorovat živočichy a pravděpodobně uvidíme i stopy po činnosti bobrů.
Akce je zdarma. Na akci se podílí Dům přírody Blaníku a AOPK ČR.
Akce je podpořena z Programu rozvoje pozemkových spolků ČSOP podpořeného MŽP.

Konání akce
hod.