Noc kostelů - Votice, kostel sv. Václava

Noc kostelů - Votice, kostel sv. Václava

Srdečně vás zveme do Kostela svatého Václava ve Voticích na Noc Kostelů.

  • od 16:00 - 17:00 vás čeká prohlídka kostela pro rodiny s dětmi.
  • od 17:00 - 18:00 se můžete těšit na komentovanou mši svatou s rytmickým doprovodem se zaměřením (nejen) na děti.
  • od 18:00 -19:00 a od 19:00 - 20:00 vás čeká komentovaná prohlídka kostela. Dozvíte se vše o jeho zákulisí a historii, varhan, kůru, výklad symboliky. Dozvíte se podrobnosti o věži Václavce a mnoho dalších informací např. o liturgických předmětech a oděvech. 
  • mezi 20:00 - 20:30 budete mít prostor ke ztišení
  • od 20:30 - 21:00 zazní La Saletta - úryvek z básně Jana Zahradníčka
  • od 21:15 - 22:00 následuje Večerní ztišení se zpěvy, svíčkami a přednesením Vámi napsaných přímluv Bohu.

Po celý večer můžete využít čas k psaní proseb, které budou předneseny Bohu od 21:15 v kostele sv. Václava.

Můžete také využít možnosti výhledu z věže kostela (Václavka - kostel sv. Václava)

Během celého večera se také můžete přenést do minulosti během promítání fotografií z života farnosti.

Konání akce
hod.
Místo
Kostel sv. Václava ve Voticích
Více informací

Mapa

GPS
49.6386597N, 14.6439808E

Ke stažení