Muzejní noc s vydrami

vydry

Každoročně probíhá muzejní noc i ve Vodním domě - letos bude téma věnováno vydrám. Navíc plánujeme obohatit program o společný ohýnek a opékání buřtů.

Konání akce
hod.
Místo
Návštěvnické středisko Vodní dům
Vstupenky
Viz web Vodního domu