Muzejní noc s vydrami

vydry

Každoročně probíhá muzejní noc i ve Vodním domě - letos bude téma věnováno vydrám. 

18:30 komentované krmení raků
19:00 představení Záchranné stanice pro živočichy Vlašim a vyprávění o vydrách
během celého večera zábavně naučné aktivity pro děti

Konání akce
hod.
Místo
Návštěvnické středisko Vodní dům
Vstupenky
Viz web Vodního domu