Den Země ve Vodním domě

VD

Srdečně vás zveme na oslavu Dne Země ve Vodním domě. Letos budeme slavit společně s Povodím Vltavy. Čeká vás následující program:

9:00 - 17:00 Hra o klima: hledejte indicie, splňte úkoly, najděte cestu k pokladu

13:00 komentované krmení raků

15:30 - 17:00 Program s Povodím Vltavy:

představení vodohospodářských laboratoří PVL

prezentace „Monitoring biologických složek povrchových tekoucích

a stojatých vod“, praktické ukázky měření fyzikálně chemických parametrů vody, průhlednosti vody, odběr fytoplanktonu

 

 

 

Konání akce
hod.
Místo
Návštěvnické středisko Vodní dům
Vstupenky
Vstupné je zároveň vstupným do Vodního domu.