Získejte značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Návštěvníkům pak nabízí specifickou pohostinnost a neopakovatelné zážitky. nejinak je tomu v Kraji blanických rytířů, kde  má možnost užívat logo značky celkem 34 producentů pro své výrobky a 4 pro služby. Cílem regionální značky je zviditelnění kvalitních a především místních produktů.

 

Do 28. února můžete podávat žádosti o udělení značky. Případní zájemci naleznou všechny potřebné informace na stránkách www.regionalni-znacky.cz nebo na www.csopvlasim.cz.
Neváhejte se přihlásit o značku, ať už jste příležitostný producent, živnostník nebo firma. Stačí být hrdý na náš region.

Žádosti posoudí certifikační komise, která podle možností zasedne koncem března tohoto roku a to již po čtrnácté. Certifikát lze získat pro výrobky, služby a poprvé i pro zážitky, načež zážitkem se rozumí poskytnutí služeb v cestovním ruchu mimo služby ubytovací a stravovací. Mezi posuzovaná kritéria při udělování certifikátů patří především kvalita, šetrnost k životnímu prostředí a vazba na region. Velkou výhodou, kterou sebou regionální značka přináší je jednotná propagace v rámci regionu a možnosti nových spoluprací.

Značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ® se v regionu (MAS Blaník, MAS Posázaví a část MAS Voticko) uděluje již od roku 2012. Regionálním koordinátorem je Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi. Ten se společně s národní kanceláří Asociace regionálních značek, turistickou oblastí Kraj blanických rytířů a místními akčními skupinami stará o propagaci a další služby spojené se značkou.

Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu Eva Albertová, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim a to nejpozději do 28. 2. 2021.

  Kontakty

  Regionální značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®
  koordinátor:  Eva Albertová, ČSOP Vlašim
  t: 737 022 126
  e-mail: produktyKBR@csop.cz
  web: www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/