Židovský hřbitov Votice


Na židovském hřbitově ve Voticích si můžete prohlédnout 360 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1705. O židovské komunitě na Voticku informuje expozice, zřízená v márnici.
Židovský hřbitov ve Voticích

Židovský hřbitov Votice

Doba založení hřbitova není známá, jeho existence je doložena od první poloviny 16. století. Roku 1868 zakoupila židovská obec sousedící domek č.p. 42, ve kterém bydlel hrobník a nájemník, od roku 1885 je součástí hřbitova obřadní síň a márnice.

Hřbitov se rozkládá na ploše 2340 m2 a do dnešní doby se dochovalo 360 náhrobků, z nichž nejstarší dochovaný pochází z roku 1705. Nápisy na náhrobních kamenech jsou ve třech jazycích – hebrejsky, německy a na nejnovějších česky. Existují svědectví, že na hřbitově bývaly poškozené náhrobní kameny z doby renesance i pozdní gotiky, byly však použity ke dláždění či výstavbě hřbitovní zdi, a to nápisem dovnitř. Na náhrobcích je dosud vidět množství typických symbolů, např. Davidova hvězda, žehnající ruce, věnce či palmové listy. Pohřbívalo se zde do roku 1962.

Od roku 1958 je hřbitov státem veden jako památka. Uvnitř bývalé obřadní síně je umístěna expozice věnovaná historii židů a židovským památkám v okolí. 

Praktické informace

Otevírací doba

Hřbitov je přístupný  po domluvě na t: 317 812 505, kromě sobot a židovských svátků.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

45 min.

Další praktické informace

Zaparkovat můžete přímo u hřbitova ve Vápenné ulici. Z Komenského náměstí dojdete ke hřbitovu Táborskou a poté Vápennou ulicí (0,5 km).

Více informací

Po početné židovské komunitě, jejíž většina příslušníků nepřežila holokaust, Ve městě se zachovala budova bývalé židovské školy na Malém náměstí. V současnosti je sídlem Základní umělecké školy Votice.  V židovské čtvrti  (dnešní Malé náměstí) stávala také synagoga, zbořená roku 1949.

Kontakty

Židovský hřbitov ve Voticích
Vápenná ulice, Votice, 259 01
t: 317 812 505
e-mail: infocentrum@votice.cz
web: www.mkcvotice.cz
GPS: 49.6386161N, 14.6483931E

 

Související informace: