Za předchůdcem českých králů – tip na legendární dovolenou

Pokud toužíte po legendární dovolené nebo alespoň legendárních výletech během nadcházejících měsíců, vyrazte do Kraje blanických rytířů, 40 minut jihovýchodně od Prahy po D1 (exit 56 – Soutice).

Za předchůdcem českých králů do Kraje blanických rytířů

Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země. A také předchůdcem českých králů. Vždyť Svatováclavská koruna, kterou v roce 1346 nechal zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem, byla po staletí symbolem královské moci nad Českými zeměmi. Spolu s dalšími korunovačními symboly je uložena v katedrále sv. Váta na Pražském hradě, kde také v kapli svatého Václava odpočívá kníže Václav.
Podle legendy však patron české země dlí se svým vojskem v hoře Blaník a čeká, až bude České zemi nejhůře. Na Blaníku se zazelená suchý dub pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.
Málo komu neutkvěla v paměti pověst o rytířích z Blaníku jako součást povinné školní četby a návštěva památné hory jako jeden ze školních výletů. Přiveďte své děti ke kořenům a vydejte se s námi pod heslem „Každý Čech na Blaník“ do Kraje blanických rytířů!

 

S DĚTMI

S rytířem na Blaník

Na památnou horu je to, pravda, trochu do kopce. Jak výstup absolvovat s malými dětmi? Díky naučné stezce S rytířem na Blaník budete u rozhledny ve tvaru husitské hlásky, co by dup a vaše děti si ani nevšimnou, že zdolaly kopec, čnící se do výšky 638 m n.m. Sedmnáct hravých zastavení vybízí ke hře na dendrofon, soutěži se zvířaty ve skoku dalekém nebo k poměření rozpětí paží s rozpětím křídel ptáků. Dalších čtrnáct informačních tabulí vypráví o přírodních a historických aspektech Blaníku. Cestou uvidíte kopii základního kamene Národního divadla, či obří sochu hlavy rytíře. Stezka vede čtyři kilometry po červené turistické značce od Domu přírody Blaníku, kde lze zdarma pohodlně zaparkovat a dojít si na toaletu přes rozhlednu na Velkém Blaníku (možnost zakoupení suvenýrů a drobného občerstvení) k parkovišti u Louňovic pod Blaníkem. Součástí naučné stezky je i geologická expozice hornin Podblanicka, kterou najdete na začátku stezky u Domu přírody Blaníku u Krasovic, poblíž silnice Kondrac – Načeradec.

PĚŠKY

Přijměte výzvu roku 2020: Poznejte sami sebe mezi Blaníkem a Řípem

Chybí vám klid, myšlenky zmateně bloudí sem a tam, nemáte nikde stání? Namísto hotelů a zábavních parků zkuste utéct do přírody. Tiše kráčejte krajinou, užívejte si její ladné tvary, zaposlouchejte se do bublavého zpěvu potoků i ševelení trávy. Projděte se po stopách předků mezi dvěma symboly české historie. Vydejte se po Poutní cestě Blaník–Říp a následujte srdce.

Právě červené srdce na tabulkách s QR kódy bude poznávacím znamením vaší pouti. Provede vás všemi sedmi etapami poutní cesty, kterou loni na podzim otevřel spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů. Trasa měří necelých 190 kilometrů, začíná v Louňovicích pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Její závěrečná část vede z obce Ctiněves, odkud na Říp vystoupal praotec Čech. Vaši pouť si můžete rozdělit podle jednotlivých etap, na www.cestaceska.cz najdete důležité informace. V informačních centrech po trase si můžete zakoupit mapu celé trasy a Poutníkův deník nebo zdarma získat mapy jednotlivých částí poutní cesty.
První, třicet kilometrů dlouhá, etapa poutní cesty vede Krajem blanických rytířů – z Louňovic pod Blaníkem do Českého Šternberka. Povede vás od louňovického zámku s expozicí o nejstarších dějinách Louňovic pod Blaníkem k rozhledně na Velkém Blaníku (638 m n. m.) ve tvaru husitské hlásky. Pokochejte se výhledem na malebné Podblanicko! Po naučné stezce S rytířem na Blaník, přes Slepičí skálu, ze které byl vylomen jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo seběhnete k Domu přírody Blaníku s Geologickou expozicí hornin Podblanicka. Jak členitá je krajina, kterou procházíte, můžete zjistit na 3D modelu Blanické brázdy. Ve Farním muzeu v Kondraci nahlédnete do příbytku pana faráře, mráz po zádech vám možná přeběhne v expozici o pohřbívání u kostela sv. Bartoloměje.  Jinošovským údolím, kolem rybníků Jírovec a Utopenec dojdete do Vlašimi. Rozjímat můžete na poutním místě na nedalekém Hrádku. Projdete si i část Naučné stezky rytíře Kryštofa Jana Šice a začátek své poutní cesty ukončíte u hradu Český Šternberk. A odtud můžete putovat zase dál, až k Řípu. Tak co, přijímáte letošní poutní výzvu?

NA KOLE

Po stopách blanických rytířů na kole

Cyklistický okruh po CHKO Blaník nejenom, že Velký Blaník postupně téměř objede, ale vede až na jeho vrchol. Celý okruh měří 34 km a provede vás několika terénními úseky i po vedlejších silničkách.
Výlet můžete zahájit kdekoliv na trase, nabízí se například tradiční východiště na Blaník v Louňovicích pod Blaníkem nebo Kondrac, kde mají půjčovnu kol. Zajímavostí Kondrace je románský kostel sv. Bartoloměje s dvěma věžemi, který je jednou z nejstarších církevních památek v Česku a Farní muzeum.
Od kostela vede cyklotrasa uzounké asfaltce s minimálním provozem do Vracovic. Nejvýznamnějšímu vracovickému rodákovi, Františkovi Holečkovi, se přezdívá „český Tesla“ – tento rolník a vynálezce-samouk byl možná skutečným předobrazem Cimrmana. Na půdě svého skromného domku se zabýval zejména vývojem televize a přenosem obrazu na dálku.
Kolem přírodní památky Částrovické rybníky pokračuje cesta do Pravonína a za samotou Částrovice se vyhoupne do výšky 530 m a nabídne první panoramatické výhledy na trojvrší Malý Blaník – Velký Blaník – Křížovská hůra. V pravonínském zámku pobýval v létě a na podzim roku 1832 významný německý skladatel Richard Wagner. Další zajímavostí této obce je asi 300 m dlouhá kaštanová alej vedoucí středem návsi.
Pokračujeme polními cestami k Načeradci, červené střechy domů se rychle přibližují a za chvíli již stojíme na hezkém náměstí. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou v roce 2003, k nejcennějším památkám patří kostel sv. Petra a Pavla, budova radnice se zvonicí nebo zdejší zámek.
Z Načeradce do Lesáků vede cyklotrasa po silnici, kdo má horské kolo, může u křížku uhnout na polní cestu, která vede do Býkovic. Na jaře rozkvétají na loukách u Býkovic vstavače, milovníci květeny tady mohou odložit kola a vydat se hledat kvetoucí orchideje.
Z obce Lesáky vede zeleně značená široká lesní cesta až pod samotný vrchol Blaníku. Zájemci o historii mohou na rozcestí s červenou značkou odbočit a podívat se ke Slepičí skále, ze které byl vylomen jeden ze základních kamenů Národního divadla.
Posledních 600 metrů kolem skalisek k hlavnímu cíli výletu budete kolo vést. Vrcholovou část Velkého Blaníku pokrývá přírodní rezervace se zachovalými bučinami, skalními výchozy a spoustou vzácných rostlin i živočichů a jízda na kole je tu zakázána.
Na vrcholu Velkého Blaníku stojí dřevěná rozhledna, postavená ve stylu husitské hlásky během druhé světové války. Z jejích oken se otevírá nádherný kruhový výhled na krajinu Podblanicka, za výjimečné viditelnosti odtud dohlédnete až k Šumavě. Kiosek v rozhledně má v létě otevřeno denně, takže tu lze doplnit energii, tekutiny nebo orazítkovat vandrovníky.
Trasa z vrcholu vede nejprve stejnou cestou k zelené značce, která následně vede po severním úbočí hory. U kamenného stolu lze odložit bicykly jít se podívat na Veřejovou skálu, odkud podle pověsti vyjede svatováclavské vojsko z hory ven. Asi patnáct metrů vysoká skála nabízí zajímavý a částečně zarostlý výhled k severozápadu.
Cestou z vrcholu doporučujeme kolo vést, tato pasáž je využívána pěšími výletníky, koneckonců, lépe si tak můžete prohlédnout informační panely naučné stezky i mohutnou kamennou hlavu rytíře. Za pár minut vás cesta vyvede z lesa k parkovišti a vyhlídce na Louňovice pod Blaníkem.
V této podblanické obci se narodil skladatel barokní hudby Jan Dismas Zelenka a najdeme tu také barokně přestavený zámek s expozicí věnovanou Louňovicím, Blaníku a archeologickému výzkumu bývalého kláštera premonstrátek. Zájemci o přírodu mohou navštívit včelařské muzeum hned vedle zámku a seznámit se s včelařskou tradicí na Podblanicku nebo si prohlédnout úl s živými včelami.
Okruh nyní pokračuje po silnici z Louňovic přes Velíš do Ostrova. Kdo má horská kola, může vyšlápnout na málo navštěvovaný lesnatý vrch Hříva. Vrch Hříva, stejně jako celý geopark Kraj blanických rytířů, je velmi zajímavým místem pro milovníky neživé přírody. Například na vrcholu Hřívy najdete pěkné skalní výchozy z červenavě zbarveného křemene a dalších nerostů, pro sběratele minerálů představuje kopec nad Veliší velmi zajímavou lokalitu.
Obec Ostrov na břehu Blanice bývala ospalou a zapadlou vesničkou pod Blaníkem, kam vedla jediná asfaltka. Dnes tu mají hezky opravené chalupy, břehy řeky spásají hejna hus a nad řekou najdete Farmu Blaník s restaurací a spoustou zvířat a atrakcí pro děti. Pokud máte s sebou caparty, užijí si tu dovádění dlouhé hodiny a ti zdatnější mohou pokračovat v cyklojízdě. Na Farmě Blaník se můžete také ubytovat, pro ty, kteří chtějí na Podblanicku strávit delší čas je to ideální základna pro výlety. Poslední několik kilometrů výletu stoupá cesta z údolí Blanice po hezké cyklotrase zpět do Kondrace.

Praktické informace

Mapa

Další praktické informace

  Související místa

  Jídlo

  Kam na legendární jídlo ?

  Farma Blaník, Ostrov – https://www.blanik.net/farma-blanik-2/
  Restaurace U Blanických rytířů, Vlašim – https://www.blanik.net/restaurace-u-blanickych-rytiru/
  Restaurace U Matoušků, Kondrac – https://www.blanik.net/restaurace-u-matousku/
  Hostinec Pod Blaníkemhttps://www.blanik.net/hostinec-pod-blanikem/

  Ubytování

  Kam  za legendárním ubytováním?

  Farma Blaník, Ostrov – https://www.blanik.net/farma-blanik-2/
  Ubytovna U Blanických rytířů + půjčovna kol, Kondrac – https://www.blanik.net/ubytovna-u-blanickych-rytiru/
  Penzion Blaník, Světlá – https://www.blanik.net/penzion-blanik/
  Statek Blaník, Světlá – https://www.blanik.net/statek-blanik/
  Ubytování u rotundy sv. Václava, Libouň – https://www.blanik.net/ubytovani-u-rotundy/

  Kontakty

  Podblanické infocentrum
  Zámek 4, Vlašim, 258 01
  317 847 207, info@vlasimskypark.cz
  www.vlasimskypark.cz
  GPS: 49.7072106N, 14.8956097E

  otevírací doba:
  1.5. –15.9.: Po–Pá: 8:30–12, 12:30–16:30, So a Ne: 9–16 h
  16.9. –30.4.: Po–Pá: 8:30–12, 12:30–16:30