Za inspirací Richarda Wagnera kolem Pravonína


Vydejte se krajinou, která inspirovala hudebního skladatele Richarda Wágnera, který na zámku v Pravoníně vytvořil skladbu „Tóny zvonů“.
Kostel - rotunda sv. Jana Křtitele v Pravoníně

Za inspirací Richarda Wagnera kolem Pravonína

Přes půl kilometru měří náves v Pravoníně. Dominuje jí pečlivě udržovaná jírovcová alej. Založili ji v 17. století místní zámečtí pánové.
Alej vás dovede k románské rotundě sv. Jana Křtitele. Přes různé přestavby v průběhu doby si kostel dodnes zachoval osobitý ráz a patří mezi několik málo dochovaných staveb svého typu v republice. Kostel se starým hřbitovem obklopuje alej stoletých lip. V nedalekém původně barokním zámečku prožil léto roku 1832 hudební skladatel Richard Wágner, který tu, okouzlen krajinou a dcerou majitele zámku, vytvořil skladbu „Tóny zvonů“ a načrtnul libreto romantické opery „Svatba“.
Vydejte se krajinou, která inspirovala hudebního skladatele Richarda Wágnera. Půjdeme po cestách, které před staletími vyšlapali předkové, krajinou křížků a kapliček.

Z návsi se vydáme po silnici směrem na Vlašim, po levé straně budeme míjet poslední dvě kamenná zastavení křížové cesty, která vedla na vrch za obcí – Kalvárii. Za Pravonínem odbočíme vpravo, a projdeme kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého. Poté, co byl Pravonín před bitvou u Jankova v roce 1645 napaden a vypálen švédskými vojáky, byli v těchto místech pohřbeni obyvatelé vsi, kteří přišli o život, i švédští vojáci.

Na příštím rozcestí se dámě vpravo. Pohodovou cestou podle pole Nad mejty s krásnými výhledy dojdeme k lesu a pak do mělkého romantického údolí ke dvěma mlýnům, Dolejšímu a Kubů. Mlýnské kolo druhého mlýna klapalo už před rokem 1860, napájené náhonem z rybníka Šálek, k němuž se vydáme po zpevněné cestě.  Kolem Šálku dojdeme na silnici, spojující Pravonín s Čechticemi. Vydáme se ve směru na Čechtice a za mostkem přes potok se dáme doprava. Krásnou lesní cestou doprovázenou bubláním Sedlického potůčku dojdeme do osady Tisek s kapičkou zasvěcenou Panně Marii.

Na návsi, která je do kopce se dáme vpravo a pokračujeme rovně z asfaltky na polní cestu mezi domem č. p. 11 a farmou.
Z romantické tisecké cesty se nám otevírají výhledy na panorama Blaníků i Pravonína, dojdeme až k silnici na rozcestí, kde stojí další výklenková kaplička, po silnici se dáme vpravo směrem k Pravonínu.

 

 

Praktické informace

Délka trasy

7,9 km

Náročnost trasy

Středně náročná. Trasu lze zdolat za 2 až 3 hodiny.

Další praktické informace

Doporučujeme vhodnou turistickou obuv.

Více informací

Wilhelm Richard Wagner (1813–1883) byl německý hudební skladatel, dramatik, básník, spisovatel, divadelní režisér a dirigent, výrazný představitel hudebního romantismu.

Kontakty

Obec Pravonín
www.pravonin.cz
GPS: 49.6355844N, 14.9433725E

Související informace: