Za Božím hrobem cestujte do Votic

Navštívit při cestě do Jeruzaléma chrám Božího hrobu – to je pro turistu, nejen křesťanského poutníka, takřka povinnost. Stavbu mimořádně cennou z duchovního i historického hlediska můžete navštívit i v Čechách. Jedna z dvaadvaceti dodnes stojících replik Božího hrobu (v letech 1629–1778 jich bylo postaveno v českých zemích celkem 26) stojí na bývalém františkánském hřbitově ve středočeských Voticích.

Vysoká klenutá brána, kterou se vchází k Božímu hrobu, nese nahoře ze žlutavého pískovce pěkně tesanou kartuši s dvojznakem hrabat Vrtbů (troje parohy) a hrabat Heisensteinů (3 vrchy). Nad znakem drží dva andílci hraběcí korunu. Připojený latinský nápis připomíná Marii Františku, hraběnku z Heisensteinu, rozenou hraběnku z Vrtby, iniciátorku stavby votického unikátu.
Jako správní patrioté věří Votičtí, že „jejich“ Boží hrob byl postaven jako věrná kopie své jeruzalémské předlohy, podle plánů, které ze Svatého města přinesli právě hraběnkou Maríí Františkou vyslaní františkáni Innocenc Maryška a Elevat Wiener. Františkáni se na cestu vydali již v roce 1658. Se stavbou kaple se však začalo až roku 1685, o tři roky později ji vysvětil Jiří Konrád Genelius, sedlčanský děkan. Kaple v té době však zřejmě nebyla zcela hotová, její dokončení bývá datováno až k roku 1694. Časový odstup od vyslání františkánů do Jeruzaléma přes započetí a dokončení stavby dává prostor domněnkám, že v případě Innocence Maryšky a Elevata Wienera a jejich jistě v polovině 17. století dobrodružné cestě z Čech do Jeruzaléma, jde spíše o legendu.
Podlouhlá stavba obdelníkového půdorysu je vysoká 3,7 metru. Nad hřbitovní zeď vystupuje šestiboká kamenná kopule, nesená v každém rohu dvojicí štíhlých kamenných sloupů s hrubými listovými hlavicemi. Do interiéru se vchází úzkou klenutou brankou na jihozápadní straně. Vnitřek se skládá z Andělské kaple a hrobové komory. Nejstarší dochované stopy výmalby jsou z poloviny 18 století, jde o výjev Zmrtvýchvstání Krista.
Votická svatyně stála původně osamoceně na mírném návrší západně od františkánského kláštera, postaveného v letech 1627–1629.  Po roce 1784 se upustilo od pohřbívání františkánů v kryptě kláštera a prostranství kolem kaple začalo sloužit jako hřbitov.
Dnes je votický Boží hrob jednou z nejznámějších a nejzachovalejších staveb tohoto typu v republice.

 

Praktické informace

Otevírací doba

Hřbitov a okolí kaple jsou volně přístupné – Po–Ne 8:00–21:00

Cena vstupného

Místo je zdarma přístupné.

Délka prohlídky

45 min.

Mapa

Další praktické informace

Boží hrob navštívíte také po naučné stezce Kolem Votic za poznáním.

Pro cyklisty je k dispozici síť okružních cyklotras se startem a cílem ve Voticích – Votická kopretina.

  Kontakty

  Kaple Božího hrobu
  Městský hřbitov ve Voticích
  Votice 259 01
  GPS: 49.6363867N, 14.6387836E

   

  Turistické informační centrum Votice
  tel.: 317 812 505
  e-mail: infocentrum@votice.cz
  web: www.mkcvotice.cz