Z Trhového Štěpánova přes Javornickou hůru


Pokochat se zvlněnou zelenou krajinou Podblanicka můžete při procházce na Javornickou hůru. Okružní trasa z Trhového Štěpánova měří 15 kilometrů.
Javornická hůra u Trhového Štěpánova

Z Trhového Štěpánova přes Javornickou hůru

Výchozím místem výletu je Trhový Štěpánov.  Městu vévodí prastarý kostel sv. Bartoloměje v centru u náměstí (z nádraží k němu půjdete doprava do mírného kopce), nedaleko od něho najdete nově zrekonstruované Muzeum Štěpánovska s expozicí užitkových předmětů z domácnosti i dílen.

Po jejich prohlídce se vrátíte zpátky k železničnímu přejezdu u nádraží, po jeho překonání zahnete doprava a cesta vás dovede ke vstupu do židovského hřbitova z 15. století, jednoho z největších a nejzachovalejších na Podblanicku. Byla zde umístěna i část náhrobků ze zrušeného hřbitova v zatopených Dolních Kralovicích.

Od hřbitova se naposledy vrátíte k železničnímu přejezdu, dáte se však po zelené turistické značce doprava a hned doleva na místní komunikaci vedoucí jihovýchodně.

Zelená vás po dvou kilometrech dovede do Javorníka, starobylé obce ze 13. století s nově zrenovovanou kaplí sv. Ludmily z roku 1893. Na návsi se dáte doprava a na konci obce po cestě doleva. Pokračujete vlevo posledním vstupem do lesa nahoru na vrchol Javornické hůry s nadmořskou výškou 583 m n. m. a odbočíte v lese druhou cestou doprava. V budoucnu zde z plánované rozhledny uvidíte několik desítek kilometrů daleko. Od vrcholu směřujte dál západním směrem po cestě, kterou sestoupíte do údolí Pekelského potoka k penzionu Peklo.

Odtud pokračujete po místní asfaltce do Zdislavic, obce staré přes tisíc let a ležící na tzv. solné stezce, vedoucí z Prahy do Salzburgu. U kostela sv. Petra a Pavla najdete  v roce 1812 postavenou kostnici, v níž jsou uloženy kosti ze starého hřbitova, přeplněného mrtvými po velkém moru po roce 1772.

Dále se vydáte severozápadním směrem po málo frekventované komunikaci do Ratají s kaplí, ve které jsou umístěna díla lidového řezbáře Františka Kupsy – betlém s jesličkami a bájná hora Blaník s rytíři. Zde se vydáte po zelené turistické značce do Trhového Štěpánova, odkud odjedete zpět do Vlašimi.

Praktické informace

Délka trasy

15 km

Náročnost trasy

Trasa vede po místních komunikacích a lesních cestách.

Další praktické informace

Výlet je možné začít ve Vlašimi, kde nastoupíte do vlaku směrem na Trhový Štěpánov. V Trhovém Štěpánově je možné zaparkovat bezplatně na náměstí nebo u vlakového  nádraží.

Více informací

Až do počátku 19. století byl vrch Javornická hůra holý, nezalesněný. Otevíral se tak pohled do krajiny vzdálené několik desítek kilometrů. V roce 1931 zde vlašimský odbor KČT za pomocí vojska postavil jednoduchou dřevěnou rozhlednu. Ta v 50. letech 20. stol. zanikla. Město Trhový Štěpánov uvažuje o její obnově.

Kontakty

Muzeum Štěpánovska
Vlašimská 62, Trhový Štěpánov 257 63
tel.: 602 645 327
e-mail: muzeum.ts@gmail.com
web: www.trhovystepanov.cz
GPS: 49.7120664N, 15.0113850E

Související informace: