Výchozy pararuly zámecký park Vlašim


Naučná stezka Vlašimským zámeckým parkem vás dovede k výchozům pararuly, horniny, která tvoří podloží Vlašimi.
Vlašimský zámecký park

Výchozy pararuly zámecký park Vlašim

Geologickým podkladem zámeckého parku stejně jako celé Vlašimi a okolí je pararula. Její ukázkové skalní výchozy protkané křemennými žílami můžeme pozorovat nad řekou Blanicí na Naučné stezce vlašimským zámeckým parkem.
V Českém masivu tvoří pararuly hlavní masu hornin moldanubika.

Díky geomorfologicky velmi členitému území je zámecký park mimořádně přírodovědně bohatý. Nalezneme zde květnaté vlhké louky v nivě řeky Blanice, skály, stinné i výslunné lesy, v oblasti pod Starým hradem i pralesovitého charakteru.

V lesích zde roste mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin jako lilie zlatohlavá či oměj různobarvý. Po celé ploše jsou roztroušeny
staleté duby letní a další velikáni, hostící vzácný hmyz a ptactvo, pro něž je park posledním útočištěm v širokém okolí.

Vlašimský zámecký park je proto začleněn v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000.

Praktické informace

Otevírací doba

Vlašimský zámecký park je celoročně volně přístupný.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

3 h

Další praktické informace

Zaparkovat můžete na placeném parkovišti na Husově náměstí, nedaleko parku.

Prohlídkový okruh parkem v sezóně nabízí prohlídku parku a romantických staveb s průvodcem, prodej vstupenek je v informačním centru na nádvoří zámku.

Vlašimský zámecký park je pokládán za jeden z nejromantičtějších a nejkrásnějších zámeckých parků u nás. Vlašimský zámek je sídlem Muzea Podblanicka, prohlédnout si můžete řadu expozic, vystoupat na zámeckou věž nebo naopak nahlédnout do sklepení.

Více informací

Lom je založen původně ve slabě deformovaném drobnozrnném biotitickém granodioritu benešovského typu.

Kontakty

Podblanické infocentrum
Zámek 4, Vlašim, 258 01
tel.: 317 847 207
e-mail: info@vlasimskypark.cz
web: www.vlasimskypark.cz
GPS: 49.7072106N, 14.8956097E

otevírací doba:
1.5.–15.9.: Po–Pá: 8:30–12, 12:30–16:30, So a Ne: 9–16 h
16.9.–30.4.: Po–Pá: 8:30–12, 12:30–16:30

Související informace: