Vlašimský zámecký park


Vlašimský zámek obklopuje jeden z nejromantičtějších a nejkrásnějších zámeckých parků u nás – Vlašimský zámecký park. 
Vlašimský zámecký park a Čínský pavilon

Vlašimský zámecký park

Vlašimský zámecký park je klenotem mezi českými romantickými parky. Prohlídkový okruh parkem v sezóně nabízí prohlídku parku a romantických staveb s průvodcem, prodej vstupenek je v informačním centru na nádvoří zámku.

Jedinečný přírodně krajinářský park ve Vlašimi vznikal postupně od 18. století. Park  doplňuje množství romantických staveb a zákoutí, o kterém J. Schaller ve své Topografii Království českého z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách. Park si můžete projít sami nebo také s průvodcem, okruh trvá cca 60 min a vede po trase Čínský pavilon, Starý hrad (návštěva expozice o historii zámeckého parku) a Vlašimská brána (návštěva interiéru brány s výstavou Podblanických umělců).

Dominantou a nejvzácnější romantickou stavbou v parku je dodnes Čínský pavilon. Původně se do něj vstupovalo pomocí můstku ze sousední věže. Interiér byl zařízen v čínském duchu a doplněn skleněným zvonem a čínskými porcelánovými figurkami. V okolí pavilónu byly umístěny ptačí voliéry. V červnu 2008 byla dokončena rekonstrukce Čínského pavilonu. Nyní je zpřístupněn v rámci prohlídkového okruhu parkem s průvodcem, který zajišťuje Podblanické infocentrum sídlící na nádvoří zámku.

Jednou ze dvou dochovaných staveb původního parku je pseudogotický romantický Starý hrad vystavěný na skále nad údolím řeky Blanice. V roce 2005 byl částečně opraven a byla zde instalována expozice o historii zámeckého parku s rytinami Antonína Pucherny, představujícími park na přelomu 18. a 19. století. Stejně jako čínský pavilon, tak i Starý hrad je veřejnosti přístupný v rámci prohlídkového okruhu parkem s průvodcem.

Znosimská brána z roku 1846 stojí na místech, kde před vybudováním parku býval mlýn a soukenická valcha. V roce 2005 se uskutečnila oprava brány. V současnosti je v bráně umístěno občerstvení návštěvníků parku (tel. 604 282 010). Domašínská brána prošla v letech 2002–2003 rekonstrukcí a v současnosti slouží jako romantická restaurace s venkovním posezením. Nejznámější je však Vlašimská brána stojící u vstupu do vlašimského zámku. Nad vstupem je na ní umístěno 13 menších erbů původních šlechtických majitelů vlašimského panství a velký erb rodu knížat z Auerspergu. V současné době slouží Vlašimská brána jako Podblanická galerie, představující díla regionálních umělců pod vedením malíře Stanislava Příhody. Během sezóny je přístupná veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu parkem nebo i individuálně.

Naučná stezka vlašimským zámeckým parkem vede návštěvníky přes 16 zastavení s panely, informujícími o přírodních a architektonických zajímavostech zámeckého parku. Stezka začíná a končí u zámku. Start od informačního panelu u kovové brány do parku.

 

Praktické informace

Otevírací doba

Park je volně přístupný.

Časy prohlídek s průvodcem:
10:30, 12:30, 14:30
Květen: soboty, neděle
Červen: soboty, neděle
Červenec, srpen: každý den od pondělí do neděle
Září: soboty, neděle

Cena vstupného

Vstupné do parku je volné a zdarma.

Prohlídkový okruh parkem s průvodcem:
Vstupné:
Základní vstupné – 75 Kč
Senioři, studenti – 45 Kč
Děti (6-15 let) – 45 Kč
Rodina (2 dospělí + děti) – 150 Kč
Skupina dospělých nad  10 osob – 45 Kč
Dětské výpravy (6-15 let) – 30 Kč
Zelená karta – 50% sleva

 

Délka prohlídky

1 – 2 hodiny

Další praktické informace

Vlašimský zámek je sídlem Muzea Podblanicka:

Muzeum Podblanicka, p.o.
Zámek 1, Vlašim 258 01
tel.: 317 842 927
e-mail:  info@muzeumpodblanicka.cz
web: www.muzeumpodblanicka.cz
GPS: 49.7069981N, 14.8951203E

 

Více informací

Díky geomorfologicky velmi členitému území je zámecký park mimořádně přírodovědně bohatý. Nalezneme zde květnaté vlhké louky v nivě řeky Blanice, skály, stinné i výslunné lesy, v oblasti pod Starým hradem i pralesovitého charakteru.

V lesích zde roste mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin jako lilie zlatohlavá či oměj různobarvý. Po celé ploše jsou roztroušeny staleté duby letní a další velikáni, hostící vzácný hmyz a ptactvo, pro něž je park posledním útočištěm v širokém okolí.

Vlašimský zámecký park je proto začleněn v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000.

Kontakty

Podblanické infocentrum
Zámek 4, Vlašim, 258 01
tel.: 317 847 207
e-mail: info@vlasimskypark.cz
web: www.vlasimskypark.cz
GPS: 49.7072106N, 14.8956097E

otevírací doba:
1.5.–15.9.: Po–Pá: 8:30–12, 12:30–16:30, So a Ne: 9–16 h
16.9.–30.4.: Po–Pá: 8:30–12, 12:30–16:30

Prohlídkový okruh parkem v sezóně nabízí prohlídku parku a romantických staveb s průvodcem, prodej vstupenek je v informačním centru na nádvoří zámku.

Související informace: