Ve Voticích i v Neustupově vzpomněli na rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic

Kat Mydlář ukončil 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze život šestaosmdesátiletého rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Letos tomu je rovných čtyři sta let. Na bývalého majitele panství Votice a Neustupov vzpomněli Votičtí v neděli 20. června u starého zámku, Neustupovští o den dříve na zámku v Neustupově.

Vzpomínková akce ve Voticích
Život a odkaz bývalého pána votického panství připomněla 20. června v podvečer vzpomínková akce u starého zámku, v jehož štítě je osazena pamětní deska s nápisem „Zde žil Kašpar Kaplíř, rytíř ze Sulevic, jenž 21. června 1621 sťat byl na Staroměstském náměstí v Praze pro své náboženství a svobodu vlasti.“
O životě Kašpara Kaplíře promluvil jednatel Vlastivědného klubu Votice Václav Šustr, o tom, jak uctili památku popraveného před sto lety naši předci hovořil starosta města Jiří Slavík. Votický duchovní Církve československé husitské Marek Feigl připomněl význam svobody vyznání, jeho táborská kolegyně Kamila Magdalena Lukasová uvedla jména všech 27 popravených pánů a připomněla, že datum popravy duchovní elity českého národa nebylo tehdy vybráno náhodně. Projevy byly proloženy hudbou. U desky, doplněné třemi věnci, drželi stráž sokolové a skauti s prapory.

Vzpomínková akce v Neustupově
Přesně sto let od slavnostního odhalení byla znovu odhalena pamětní deska Kašpara Kaplíře ze Sulevic na štítě zámku v Neustupově. Stalo se tak v sobotu 19. června krátce po 15. hodině z iniciativy nového majitele zámku.
Mramorová deska, kterou nový zámecký pán odhalil společně se starostou Neustupova Josefem Škrétou, byla před sto lety instalována u příležitosti 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.  Deska byla pořízena zásluhou místního Spolku osvětové besedy, hlavně jeho předsedy, řídícího učitele Rudolfa Zinkeho. Desku zhotovil kamenický mistr Šalda z Prahy za 2 823 korun. Deska nese nápis: Zde žil a pohřben byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic, přední z 27 českých pánů popravených za odboj proti Habsburgům 21. červa 1621 na Staroměstském náměstí.“
Pamětní deska byla později ze štítu zámku demontována. Nyní se vrátila zpět, stejně, jako, jak se zdá – bude zpět navrácena i reprezentativní podoba zámku. Nový majitel by ho chtěl otevřít veřejnosti formou prohlídkového okruhu, přilehlý zámecký park, poté, co budou provedeny nezbytné úpravy, vybízí k pořádání svateb.
Vzpomínkové akce se zúčastnili nejen přátelé nového majitele zámku, ale také místní. O dějinách Neustupova promluvil předseda Vlastivědného klubu Antonín Holubovský, význam Kašpara Kaplíře pro Neustupov a okolnosti spočinutí jeho těla v místním kostele připomněla Jana Špačková. Přítomní shlédli rytířský turnaj, malou výstavu, připomínající stavovské povstání a slavnostní akt odhalení pamětní desky v roce 1921. V parném odpoledni mnozí využili možnost občerstvení. Mohli si také prohlédnout, jak postupuje oprava zámku nebo jak se daří lípě, pod kterou se podle pověsti loučil stařičký Kašpar Kaplíř se svými poddanými před tím, než odešel na smrt do Prahy.

Kontakty

Kraj blanických rytířů
turistická destinace
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
t: 725 154 382
e: kubistova@blanik.net
web: www.blanik.net