Vápencový lom Votice


V bývalém lomu byl v minulosti těžen vápenec za účelem pálení vápna pro stavebnictví.
Vápencový lom u Votic

Vápencový lom Votice

Bývalý lom na vápenec se zakusuje do Čeřenské hory severovýchodně od Votic. Z Vápenek je pěkný výhled na město. Na straně k silnici byly zahájeny stavební práce pro motorest. Plocha byla opuštěna a dnes zde lze pozorovat pěknou ukázku sukcese náletových dřevin, hlavně břízy.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je volně přístupné, vzhledem k členitosti terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Bývalý lom je přístupný od nájezdu z Votic na silnici E55, směr Praha.

Geologické informace

V lomu jsou patrné čočky krystalických vápenců pestré skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, tetraedrit). Na povrchu vápenců lze místy pozorovat projevy krasovění v podobě špatně vyvinutých škrapů. Je málo pravděpodobné, že by uvnitř vápencových čoček vznikly krasové dutiny. Vápenec byl v minulosti těžen za účelem pálení vápna pro stavební účely.

Kontakty

Lokalita Vápenka
Votice 259 01
GPS: 49.6401981N, 14.6536125E

Související informace: