Tvrz Kouty u Votic


Romantické zříceniny vodní tvrze si můžete prohlédnout v Koutech u Votic.
Tvrz v Koutech u Votic

Tvrz Kouty u Votic

Zříceniny tvrze naleznete 3,5 kilometru jižně od Votic, na severozápadním okraji vesničky Kouty, na poloostrůvku vybíhajícím do rybníka Tvrzník. Jižněji se nachází zbytky a poslední stojící budova po bývalém hospodářském dvoře, který k tvrzi kdysi příslušel. Bývalá tvrz je kulturní památkou.

Praktické informace

Otevírací doba

Tvrz je celoročně volně přístupná.

Cena vstupného

Vstupné je zdarma.

Délka prohlídky

30 min.

Další praktické informace

Tvrz se nachází pod návsí v Koutech, cesta z hlavní silnice je značená. Poblíž tvrze lze zaparkovat.

Více informací

První písemná zmínka o Koutech se váže k roku 1368, kdy prezentovali jarošovský farář Předota a panoš Svatomír z Koutů jako faráře do kostela v Arnoštovicích Vyšatu ze Sedlce. Koncem 14. století se dostaly do držení Jarohněva Vejháka z Křečovic, který se připomíná roku 1370 ještě jako patron kostela v Křečovicích s podacím právem. Vystupoval u dvora krále Václava IV. až do své smrti roku 1407. Byl pochován v kostele v Arnoštovicích. Zůstali po něm čtyři synové, kteří si rozdělili dědictví. Kouty držela pošlost, vycházející od jeho stejnojmenného syna.

V držení rodu Vejháků zůstala koutecká tvrz, prvně doložená v písemných pramenech až roku 1418, až do druhé poloviny 16. století. Po smrti Jarohněva si jeho tři synové roku 1546 dědictví rozdělili. Kouty s tvrzí po polovině získali Oldřich a Svatomír. Oldřich později získal celé dědictví po Svatomírovi, ale v roce 1547 byl zavražděn Petrem Voračickým z Paběnic, se kterým měl již dříve potyčky. Kouty se dostaly do držení Oldřichovy dcery Alžběty, provdané za Jana Voračického z Paběnic a na Prčici. Po Alžbětě zdědila Kouty dcera Eliška, manželka rytíře Bořka Nepoliského ze Zachrašťan. Roku 1600 prodal Bořek Nepoliský Kouty rytíři Jiřímu Vítovi ze Rzavého, který po sobě zanechal nezletilé syny. V roce 1606 Kouty zakoupila Kunka z Talmberka, rozená z Říčan, manželka Jana z Talmberka na Smilkově a Chotěticích. Sídlem panství byl Smilkov a tvrz začala pustnout.

V zápise v zemských deskách z roku 1546 je stručně zachycena podoba tvrze. Sestávala se ze tří objektů – „starého domu s kuchyní a s vížkou nad mostem, nového domu s maštalemi a komorami a z hostinice (hostince)“. Je zde zmíněn i jakýsi parkán – zřejmě jen hradební zeď, obklopující tyto objekty.

 

Pamětní kniha fary v Arnoštovicích uvádí rok 1813 jako rok poboření koutecké tvrze. Dřeva a částečně i kamene bylo použito při různých stavbách. Do dnešních dnů se dochovaly torza dvou mohutných zdí.

Výstavbu a následné úpravy dochovaného zdiva lze přibližně datovat do období od konce 14. do 1. poloviny 16. století. Dataci by mohl upřesnit až archeologický výzkum.

Kontakty

Zřícenina vodní tvrze Kouty
Kouty u Smilkova, Heřmaničky 257 89
GPS: 49.6121958N, 14.6314397E

Související informace: