Špýchar Křešice u Olbramovic


V 18. století byla v areálu tvrze v Křešicích u Olbramovic postavena mohutná barokní sýpka, která je dodnes dominantou osady, viditelnou z dalekého okolí.
Špýchar Křešice u Olbramovic

Špýchar Křešice u Olbramovic

V Křešicích stála  v dávných dobách tvrz, jejíž nepatrné náznaky jsou volně přístupny v terénu. Není přesně jasné, kdy a kým byla tvrz v Křešicích postavena. V písemných pramenech se zmiňuje jako majitelka tvrze roku 1390 Kateřina, vdova po Janovi z Křešic a roku 1391 vlastnil Křešice Ondřej Vidlák. Roku 1543 se prvně zmiňuje přímo samotná tvrz, v té době ale již pustá. Roku 1578 byla tvrz obnovena pány z Říčan, ale v období třicetileté války byla tvrz opět zničena. V 18. století byla v areálu tvrze postavena mohutná barokní sýpka, která byla přestavěna ze starší renesanční budovy a je dodnes dominantou osady, viditelnou z dalekého okolí.

Praktické informace

Otevírací doba

Objekt není přístupný. Okolí je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Interiér objektu není přístupný.

Délka prohlídky

45 min.

Další praktické informace

Automobil zaparkujte na návsi v Křešicích poblíž hospody Pod kaštany. Protější polní cesta podél zemědělského areálu vás dovede k špýcharu.

Více informací

 

Kontakty

Špýchar Křešice
Křešice u Olbramovic, Votice 259 01
49.6612125N, 14.6078111E

Související informace: