Špejchar Vojkov


Budova špejcharu se v druhé polovině 17. století stala součástí hospodářského zázemí místního zámku.
Špýchar Vojkov

Špejchar Vojkov

První zmínka o panském sídle ve Vojkově je z první poloviny 16. století a týkala se zdejší tvrze. Ta byla později, neznámo kdy a za kterých majitelů, přestavěna na zámek, který se v přestavbách dochoval dodnes. Součástí hospodářského zázemí zámku se v druhé polovině 17. století stal i patrový špejchar stojící naproti přes cestu od areálu zámku. V 18. století je pak poprvé připomínán i sklep zdejšího panského pivovaru, zakopaný přímo pod severní stranou špejcharu.

V první polovině 20. století byl špejchar v držení místního zemědělského družstva, sklep pod ním byl zcela zasypaný stavebním odpadem a nevyužíván. Na přelomu 20. a 21. století pak celý opuštěný postupně chátral. Roku 2002 objekt zakoupili manželé Kramperovi, kteří se zabývali dovozem rumunských vín a prodejem keramiky, a špejchar až do roku 2012 využívali jako sklad i sídlo firmy.

Během roku 2012 se uskutečnila generální rekonstrukce celého špejcharu včetně bývalého pivovarského sklepa, která objektu dala nejen jeho původní podobu, ale našla pro něj i nové využití. Rekonstrukce byla financována jednak z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, a pak jako investice samotných majitelů. Obnova špejcharu probíhala za velice citlivého přístupu investora. Část jeho prostor nadále slouží jako sklady rodinné firmy, ale jeho dnešní využití je mnohem širší.

V prostoru někdejších půd vzniklo místo pro pořádání kulturních akcí a přednášek. Část přízemí se proměnila na společenskou místnost, která slouží primárně degustacím vína, ale i jako zázemí pro jiné akce. Těch se na vojkovském špejcharu koná po celý rok velká řada a přispívá tomu i někdejší pivovarský sklep. Ten představuje další velmi stylový prostor pro konání přednášek, ale i koncertů či degustací. Špejchar je navíc stále se proměňující expozicí, v níž má stálou část vyhrazen prodejní program jeho majitelů.

Obnova a zejména nové využití vojkovského špejcharu je dokladem významu podobných staveb na českém venkově. Upomíná nejen na historii zdejšího panského sídla a připomíná jeho památkové hodnoty, ale zároveň se stal novým živoucím centrem nejen pro obyvatele obce, ale i pro širší okolí. Malý Vojkov tak získal v obnově zdejšího špejcharu novou významnou kulturněhistorickou hodnotu.

Praktické informace

Otevírací doba

Celoročně PO–PÁ: 10:00–17:00
nebo podle telefonické dohody, včetně sobot a nedělí

Cena vstupného

Dle vstupného/ ceny programu

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Parkování je možné v blízkosti špýcharu.

Více informací

Špejchar nabízí:

  • kvalitní vína od firmy Murfatlar Romania, která se nachází ve stejnojmenné oblasti
  • dřevěné brikety – prodej dřevěných briket z tvrdého dřeva typu RUF
  • ekobrikety – ekologické palivo z čistých dřevěných pilin
  • kachlová kamna (showroom)

Kontakty

Špejchar Vojkov
Vojkov 99, Vojkov 257 53
t: 603 837 146, 604 250 944
e: krampera@raz-dva.cz
web: www.kinston.cz
GPS: 49.6534325N, 14.5172028E

Související informace: