S rytířem na Blaník a okolní krajinou


Trasa výletu S rytířem na Blaník a okolní krajinou vás provede nejzajímavější částí Chráněné krajinné oblasti Blaník.
Naučná stezka S rytířem na Blaník

S rytířem na Blaník a okolní krajinou

Z Vlašimi odjedete autobusem (jede ráno, v poledne i odpoledne) do Louňovic pod Blaníkem, rodiště světově proslulého barokního hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky. Náměstí vévodí barokní kostel nanebevzetí Panny Marie zbudovaný na místě původního románského kostela, který stál u již zaniklého ženského premonstrátského kláštera. O něm, ale i o nejstarších dějinách Louňovic pod Blaníkem a místních archeologických výzkumech, se více dozvíte v muzeu a infocentru, které se nachází v prostorách zdejšího zámku.

Červená turistická značka vás dovede až na úpatí Velkého Blaníku, kde začíná naučná stezka S rytířem na Blaník. Na ní se seznámíte s flórou, faunou, přírodními poměry, geologickou stavbou a historií nejstaršího osídlení kraje. Dozvíte se i o roli Blaníku v 19. století. informační panely stezky jsou doplněny hravými zastaveními pro děti – potkáte rytíře, zkusíte uhodnout několik hádanek, zasoutěžíte si se zvířaty ve skoku či v rozpětí paží, najdete základní kámen národního divadla nebo si zahrajete na lesní dendrofon.  Nemůžete minout ani rozhlednu na samém vrcholu bájné hory.

Naučná stezka končí prohlídkou Domu přírody Blaníku a geologickou expozicí, ve které budete obdivovat výbrusy na kamenech zastupujících horniny Podblanicka.

Odtud půjdete dále po červené až do Kondrace s románským kostelem sv. Bartoloměje a restaurací U Matoušků s proslulou domácí kuchyní.

S Blaníkem za zády a s pěknými výhledy do zachovalé typické středočeské krajiny dojdete zpátky do Vlašimi.

Praktické informace

Délka trasy

13 km

Náročnost trasy

Trasa vede po místních komunikacích a lesních cestách.

Další praktické informace

Trasu lze alternativně otočit – začít v Kondraci.

V Kondraci doporučujeme občerstvení v:

Restaurace U Matoušků
Kondrac 57, Vlašim 258 01
tel.: 317 843 086
e-mail: restaurace@podblanickemaso.cz
GPS: 49.6665078N, 14.8840953E

Více informací

Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky – Blaník. Důvodem vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník. Základní charakteristikou oblasti je mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí.

Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. Blanice je příkladem neregulovaného meandrujícího toku s přirozeným vodním režimem pravidelných záplav. Díky tomu se v nivě Blanice uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby – kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky.

Kontakty

Informační centrum Louňovice pod Blaníkem
Zámek 1, nám. J. Žižky, Louňovice pod Blaníkem 257 06
tel.: 732 221 060
e-mail: infocentrum@lounovicepodblanikem.cz
web: www.lounovicepodblanikem.cz
GPS: 49.6368872N, 14.8465383E

Otevírací doba:
duben–říjen: Út–So: 9–12, 12:30–16:30

Muzeum Louňovice pod Blaníkem a Včelařské muzeum Louňovice pod Blaníkem 
otevřeno v době otevření informačního centra
prohlídky zajišťuje pracovník informačního centra

Rozhledna Velký Blaník
Velký Blaník, Louňovice pod Blaníkem, 257 06
731 803 327
www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna
GPS: 49.6418881N, 14.8732928E

Otevírací doba:
duben–září: Út–Ne, svátky: 10–17 h

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, Kondrac 258 01
tel.: 731 538 008
e-mail: dumprirody@csop.cz
web: www.dumprirody.cz/blanik
GPS: 49.6575578N, 14.8850444E
říjen–březen: So, Ne, svátky a Silvestr: 10–16 h, 24. – 26.12. zavřeno

Otevírací doba:
uben a říjen: So a Ne, svátky: 9–17 h
květen, červen, září: Út– Ne: 9–18 h
červenec a srpen: Po–Ne: 9–18 h
listopad–březen: So a Ne, svátky: 9–16 h, 24. a 25. 12. zavřeno

Související informace: