Přírodní rezervace Velký Blaník s rozhlednou


Přírodní rezervace zahrnuje lesní komplex na vrcholu Velkého Blaníku a Slepičí skály. Rezervace je typická četnými skalními výchozy.
Chráněná krajinná oblast Blaník

Přírodní rezervace Velký Blaník s rozhlednou

Chráněné území tvoří lesní komplex na vrcholu Velkého Blaníku a Slepičí skály. Lesy mají zachovalou přirozenou skladbu s převahou buku s četnými skalními výchozy. Velký Blaník je hojně navštěvován díky pověsti o blanických rytířích. Na jeho vrcholu se nachází dřevěná rozhledna ve tvaru husitské hlásky.

Praktické informace

Otevírací doba

Celá oblast je volně přístupná celoročně, mějte však na paměti, že se nacházíte v přírodní rezervaci uprostřed chráněné krajinné oblasti Blaník. Na celém území CHKO Blaník je zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená, tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k tomu vyhrazená,  vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa k tomu vyhrazená.

Cena vstupného

Zdarma.

Délka prohlídky

2 hod.

Další praktické informace

Pro prvotní seznámení s PR Velký Blaník a CHKO Blaník využijte interaktivní expozici v Domě přírody Blaníku, která vás seznámí s přírodními i historickými aspekty oblasti kolem památné hory Blaník.

Více informací

Turistické cíle v CHKO Blaník

Chráněná území
Přírodovědně založeným návštěvníkům doporučujeme navštívit některé ze zvláště chráněných území v CHKO Blaník: Přírodní rezervace Velký Blaník, Přírodní rezervace Malý Blaník, Přírodní rezervace Podlesí, Přírodní památka Částrovické rybníky, Přírodní památka Rybník Louňov.

Rozhledna na Velkém Blaníku
32 metrů vysoká dřevěná stavba, vystavěna v roce 1941. Z rozhledny kruhový rozhled do kraje. Možnost občerstvení.

Louňovice pod Blaníkem
Malebný městys pod Blaníkem, jehož kořeny sahají až do 12.století, kdy zde byl založen premonstrátský klášter, v roce 1420 zbořený husity. V zámku je umístěno infocentrum a muzeum historie kraje s expozicí včelařství. Náměstí dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní Panský dvůr se zdobnými štíty.

Kondrac
Románský kostel sv. Bartoloměje se dvěma válcovými věžemi a zbytky románských nástěnných maleb pochází z 1.pol. 13. stol. V obci funguje  cykloturistická ubytovna.

Veliš
V obci si prohlédněte malebný kostel sv. Josefa, který s farou tvoří cenný architektonický celek a lidové stavby.

Libouň
Je známá kostelem sv. Václava, rotundou z pol. 13. století s částečně odkrytými freskami. Pod kostelem rostou mohutné památné lípy se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1728. Původně barokní zámek je zrekonstruovaný, zčásti otevřený veřejnosti.

Roudný
Dolování ve zlatodole Roudný probíhalo s přestávkami od 13. do 20.století, poslední práce byly ukončeny  v roce 1956. Prohlédněte si zachovalé hornické stavby na Roudném – důlní hotel, hornickou kolonie a další. Dodnes jsou patrné četné pozůstatky po těžbě – propadliny  odvaly. Nejvýnosnějším zlatodolem bývalého Rakouska-Uherska vás provede Naučná stezka Roudný.

Načeradec
Načeradec je malebný městys s kostelem sv. Petra a Pavla z 12. století. Proti kostelní věži pozdně gotická zvonice z počátku 16. století, sloužila též jako městské skladiště soli, nyní s expozicí o životě předků. Při východní frontě náměstí jednopatrový zámek, upravený v roce 1734, opatřený mansardovou střechou. Za budovou zámku se táhne v mírně stoupajícím terénu volně řešený park (3,1 ha) s cennými dřevinami. Cenná je budova radnice s mansardovou střechou, měšťanské domy a další lidové stavby.

 

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Střední Čechy
Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem 257 06
tel.: 951 42 4531
e-mail: stredni.cechy@nature.cz
web: www.blanik.nature.cz

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, Kondrac 258 01
tel.: 731 538 008
e-mail: dumprirody@csop.cz
web:http://www.dumprirody.cz/blanik

Otevírací doba Domu přírody:
duben a říjen: So a Ne, svátky: 9–17 h
květen, červen, září: Út– Ne: 9–18 h
červenec a srpen: Po–Ne: 9–18 h
listopad – březen: So a Ne, svátky: 9–16 h, 24. a 25. 12. zavřeno
vstup zdarma

Související informace: