Přírodní rezervace Stvořidla


Peřeje Stvořidla jsou vodáckou lahůdkou i pastvou pro oči - podél břehu vede červená turistická trasa.
Stvořidla na řece Sázavě

Přírodní rezervace Stvořidla

Chráněné území se nachází v místě, kde si řeka probojovává cestu přes žulový masiv Melechov a vytváří balvanité koryto s četnými peřejemi.

Podle pověsti sem balvany vysypal čert. Zámožný sedlák se mu upsal na deset let, ale pak lstivě ze smlouvy vyvázl. Čert mu tedy chtěl alespoň zničit pozemky, ale jak balvany nesl, zakokrhal kohout a čert je vysypal už cestou – právě do koryta řeky Sázavy. Tak prý vznikla Stvořidla.

 

 

Praktické informace

Otevírací doba

Cena vstupného

Délka prohlídky

Další praktické informace

Tento úsek řeky je sjízdný jen za vyšších vodních stavů a pouze pro zkušené vodáky. Po levém břehu řeky vede červená turistická značka. Nedaleko se nachází naučná stezka věnovaná Jaroslavu Foglarovi a Sluneční zátoka, kam jezdil se svým oddílem.

Geologické informace

Skalnatý ostrov na břehu Sázavy nedaleko Ledče nad Sázavou, kde řeka vytváří zakleslý meandr s peřejemi okolo ostrohu s mrazovými sruby a kamennými moři. Skalnatý ostrov je tvořen leukorátními drobnozrnými, nevýrazně porfyrickými biotit – muskovitickým granitem typu Stvořidla. Na mnoha blocích, jsou patrné stopy po těžbě kamene. Pro ochranu území byla vyhlášena přírodní rezervace Stvořidla o rozloze 300 ha.

Kontakty

GPS: 49.6667553N, 15.3327881E

Související informace: