Přírodní rezervace Podlesí


Přírodní rezervace Podlesí je významnou mokřadní lokalitou chráněné krajinné oblasti Blaník.
Malý Blaník a Býkovický rybník

Přírodní rezervace Podlesí

Přírodní rezervace leží v 1. zóně chráněné krajinné oblasti Blaník. Na jejím území leží dva rybníky s břehovým porostem a mokřadní louky. Na louce najdete prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, rozchodník huňatý a jiné druh rostlin. Tůně, které se v lokalitě nachází, využívají obojživelníci k rozmnožování.

Praktické informace

Otevírací doba

Cena vstupného

Délka prohlídky

Další praktické informace

Více informací

Mokřadní louky jsou pravidelně sečeny a rybníky mají přiměřenou rybí obsádku.

Kontakty

Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
tel: 317 845 169
e-mail: vlasim@csop.cz
web: www.csopvlasim.cz
GPS: 49.6237742N, 14.8645739E

Související informace: