Přírodní park Džbány–Žebrák


Vydejte se na výlet okouzlující krajinou přírodního parku Džbány-Žebrák! Užijte si výhled na zvlněnou krajinu z rozhledny na Kochnově nebo z vyhlídky u Kališť.
Přírodní park Džbány-Žebrák

Přírodní park Džbány–Žebrák

Přírodní park Džbány–Žebrák byl vyhlášen v roce 1996. Zaujímá celkovou plochu 53 km2 a rozprostírá se přibližně mezi Voticemi, Jankovem, Líšnem a Tomicemi. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m n. m.) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m).
Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky a neméně významné soustavy rybníků zejména na Olbramovicku a Jankovsku.
Území je významné díky své rozmanitosti a zachovalosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. orchidej prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní).

Při procházce Kališťskými loukami na vrchol Džbány se naskýtá široký rozhled do kraje, za dobré viditelnosti je možné z vyhlídkového místa spatřit např. Kleť, Brdy, vrchol Cukrák u Dobříše či věže Prahy. Na kraji osady Kaliště se nachází mohutný prastarý buk, který je jedním z nejstarších stromů svého druhu ve středních Čechách a proto je zařazen mezi památné stromy.

K nejcennějším partiím parku patří Kališťské louky na svazích vrchu Džbány, kde vydatné svahové prameniště přechází v mokřadní louky o rozloze cca 40 ha. V roce 1999 zde byl zahájen projekt udržování těchto vzácných biotopů. Zpočátku zde bylo prováděno ruční sečení luk, později se podařilo obnovit extenzivní pastvu skotu.

Praktické informace

Otevírací doba

Přírodní park je volně přístupný celoročně.

Cena vstupného

Přírodní park je volně přístupný.

Délka prohlídky

Pokud budete chtít projít celý přírodní park pěšky, bude vám to trvat zhruba 8 hodin.  Doporučená trasa: Z vlakového nádraží Olbramovice projděte obcí směrem na Kochnov, Budenín až k památníku bitvy u Jankova nad Jankovem.

Další praktické informace

Celá trasa výletu z Olbramovic do Jankova je vedena po turistických stezkách Klubu českých turistů. Z Olbramovic do Budenína půjdete po modré (5,5 km), z Budenína do Jankova po žluté (6 km) a k bojišti nad Jankovem vás dovede modrá značka (1 km). Zpět se vydejte po stejné trase. Půjdete převážně po polních a lesních cestách.

Pokud si výlet budete chtít trochu prodloužit, po modré turistické značce dojdete z Jankova po dalších zhruba 2 km do Ratměřic. Obec si můžete prohlédnout při putování po okružní Naučné stezce sedláka Oneše (3 km). Infopanely jsou zpracovány jako komiks. Dozvíte se, jak ratměřický sedlák Oneš prožíval třicetiletou válku. Navštívit můžete také zámecký park a prohlédnout si zámek, rekonstruovaný na luxusní wellness hotel.

Více informací

K vyhlídce na Kalištích se dostanete také automobilem - leží 4,3 km od Votic.  Ze silnice I/150 odbočte v Otradovicích ve směru na Budenín, projeďte osadou, na rozcestí pak odbočte ve směru na osadu Kaliště.

Související informace: