Přes Džbány k památníku bitvy u Jankova


Vydejte se z Olbramovic na výlet okouzlující krajinou přírodního parku Džbány-Žebrák! Přes rozhlednu na Kochnově a vyhlídku u Kališť dojdete až k památníku bitvy u Jankova.
Přírodní park Džbány-Žebrák

Přes Džbány k památníku bitvy u Jankova

Vydejte se s námi z Olbramovic na výlet okouzlující krajinou přírodního parku Džbány-Žebrák! Přes rozhlednu na Kochnově a vyhlídku u Kališť dojdete až k místu, kde se psaly evropské dějiny – k památníku bitvy u Jankova, která byla jednou z nejkrvavějších ve třicetileté válce.

Výlet začněte v Olbramovicích, bráně Kraje blanických rytířů. Obec leží na železniční tepně mezi Benešovem a Táborem, protnutá rušnou komunikací E55. Díky své poloze je vyhledávaným výchozím místem hlavně pro pěší výlety do přírodního parku Džbány-Žebrák. Držte se po modré turistické značce.

Od nádraží se vydejte ve směru do obce.  Prohlédněte si bývalou sýpku. Špýchar dnes slouží jako kulturní a společenské centrum, navštívit v něm můžete některou z aktuálních výstav. Na jeho historickou hodnotu upomínají sgrafita na fasádě. Naproti sýpce přímo u hlavní silnice najdete pískovcové sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty z roku 1706.

Cesta vás dále povede ve směru na Kochnov. Nad osadou nezapomeňte vylézt na rozhlednu, připomínající myslivecký posed. Za jasného dne jsou z kochnovské rozhledny vidět kostel na Chvojně u Benešova, Konopiště, ale také pražské věže. Při pohledu do údolí pod rozhlednou spatříte Olbramovice a část přírodního parku Džbány-Žebrák.

Za Kochnovem na rozcestí Pod Šišovkou sejděte z modré turistické značky na červenou. Ta vás dál povede do Kališť. Z Kališť budete mít na dohled dominantu přírodního parku – zalesněný vrch Džbány (688 m n. m.). Spolu s nižším Žebrákem (585 m n. m.) daly vrcholy od roku 1996 chráněnému území název. Zdejší krajina má takřka podhorský charakter s rozsáhlými lesy, loukami s remízky, pramennými oblastmi a rybníky.

V Kalištích se napojte na žlutou turistickou značku. Zavede vás do Jankova. První písemná zmínka o jankovském kostele je z roku 1352, stavba je ale jistě starší. Nedaleko kostela, na náměstí, stojí výklenková rokoková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. Zvláštní je svou pozoruhodnou geometrií a zakódovanými symboly.

Z Jankova pokračujte po modré turistické značce ve směru na Ratměřice nebo po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova.

Asi kilometr nad Jankovem stojí na návrší zvaném Habrovka památník bitvy u Jankova, nejkrvavější bitvy třicetileté války na našem území. Dne 6. března 1645 se v ní utkala císařská vojska generálů Hatzfelda a Götze a švédská armáda generála Torstenssona. Bitva skončila porážkou císařských. Dodnes se říká: „Dopadneš jako Kec u Jankova!“ (tj. špatně, bídně). Počty padlých u Jankova jsou odhadovány na 7 000 mužů. Odpočívají na pláních kolem Jankova. Bitva poznamenala také okolní krajinu – většina okolních vesnic byla vypleněna a vypálena.

Výlet si lze prodloužit návštěvou Ratměřic. Za návštěvu stojí zámecký park se dvěma sekvojovci obrovskými, hasičská expozice a ratměřické naučné stezky.

 

Praktické informace

Délka trasy

14,2 km

Náročnost trasy

Trasa vede po místních komunikacích a lesních cestách.

Další praktické informace

Do Olbramovic se dostanete vlakem. Automobil můžete zaparkovat na vlakovém nádraží na k tomu určených odstavných plochách.
Z Jankova (cíl cesty) jezdí autobus do Votic. Ve Voticích nasednete na vlak nebo autobus, který vás dopraví do Olbramovic, případně až domů.

Více informací

Přírodní park Džbány-Žebrák byl vyhlášen v roce 1996. Zaujímá celkovou plochu 53 km2 a rozprostírá se přibližně mezi Voticemi, Jankovem, Líšnem a Tomicemi. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m n. m.) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m).
Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky a neméně významné soustavy rybníků zejména na Olbramovicku a Jankovsku.
Území je velmi významné díky své rozmanitosti a zachovalosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. orchidej prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní).
Při procházce Kališťskými loukami na vrchol Džbány se naskýtá široký rozhled do kraje, za dobré viditelnosti je možné z vyhlídkového místa spatřit např. Kleť, Brdy, vrchol Cukrák u Dobříše či věže Prahy. Na kraji osady Kaliště se nachází mohutný prastarý buk, který je jedním z nejstarších stromů svého druhu ve středních Čechách a proto je zařazen mezi památné stromy.

Kontakty

Spolkový dům Karla Pollaka
Špýchar Olbramovice
Olbramovice, Votice 259 01
tel.: 317 812 454
e-mail: podatelna@olbramovice.cz
web: www.olbramovice.cz
GPS: 49.6736050N, 14.6385622E

Otevírací doba:
Celoročně: St: 15–18 h, So: 13–16 h

Památník Bitvy u Jankova
Jankov 257 03
t: 317 833 209
e-mail: info@obecjankov.cz
web: www.obecjankov.cz
GPS: 49.6470953N, 14.7426758E

Památník je celoročně volně přístupný.

Související informace: