Porýnská inspirace kondrackého kostela

Klášter s kostelem Narození Panny Marie v Želivě byl založen roku 1139 pražským biskupem Otou spolu s českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Nejprve zde sídlila kanonie benediktinů, kteří sem přišli z kláštera v Sázavě. O desetiletí později museli benediktini klášter opustit a do Želiva přišli premonstrátští mniši z porýnského Steinfeldu v dnešním Německu (stejně jako v roce 1142 na Strahov) vedeni opatem Gotschalkem. Klášter dobře prosperoval, takže mohl zakládat další pobočky – jednou z nich byl ženský premonstrátský klášter v Louňovicích pod Blaníkem. Vznikl v roce 1149 a zanikl v roce 1420, kdy jej vypálilo husitské vojsko. O klášteře samotném ani o jeho podobě toho moc nevíme – do dnešních dnů se dochovala pouze část zdiva v ulici J. Žižky poblíž náměstí a také kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Je jisté, že v době své existence měl louňovický klášter podstatný vliv na rozvoj části Podblanicka po duchovní i ekonomické stránce. Odkaz premonstrátů lze najít i od Louňovic pod Blaníkem pět kilometrů vzdálené Kondraci. Tady byl před rokem 1200 v románském slohu vystavěn kostel sv. Bartoloměje, který se řadí k nejstarším církevním stavbám v Čechách. Kostel je charakteristický dvěma věžemi se sdruženými okénky. Původní styl je patrný také na větší části lodi a tribuně. V roce 1360 byl kostel upraven goticky, přibyla loď se sakristií. I přes další úpravy a požár v roce 1918 se kondracký kostel stále nápadně podobá klášternímu kostelu ve Steinfeldu, tedy místu, odkud do Čech přišli premonstráti. Porýnský kostel z let 1142–1150 je samozřejmě mohutnější a válcové věže mají také po dvou řadách oken, nejsou však sdružená. Podoba je patrná i v zakončení věží střechou ve tvaru kuželu. Vzhledem k užité typologii stavebních prvků obou kostelů se lze domnívat, že byly kostely postaveny stejnou stavební hutí, nebo alespoň stavitelé kondrackého kostela znali jeho porýnskou „předlohu“.

Praktické informace

Otevírací doba

Kostel je přístupný při bohoslužbách:
první pátek v měsíci 15:30
neděle 09:30

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Mapa

Další praktické informace

Nejcennějšími částmi vnitřní výzdoby jsou zbytky nástěnných románských maleb na tribuně a stěnách lodi. Oltář a kazatelna pocházejí ze zatopených Dolních Kralovic. Na dnes již nevyužívaném hřbitově u kostela můžete navštívit márnici se dvěma expozicemi. Fara byla upravena jako Farní muzeum.

  Související místa

  Jídlo

  Ubytování

  Kontakty

  Kostel sv. Bartoloměje v Kondraci
  Kondrac 258 01
  web: www.farnost-vlasim.cz
  GPS: 49.6667867N, 14.8843811E