Polský vrch u Votic – vyhlídka


Na Polském vrchu kdysi stávala šibenice, dnes osamělý javor. Je od něj pěkná vyhlídka na Votice a Benešovsko. Místo je opředené řadou pověstí.
Vyhlídka Polský vrch u Votic

Polský vrch u Votic – vyhlídka

Z jižní strany Votic vyčnívá nad město Polský vrch. Na jeho západní části stávala šibenice, kde byli vinní i nevinní odsouzeni a usmrceni. Dnes zde místo šibenice roste osamělý javor a je odtud pěkná vyhlídka směrem na Benešov. O tomto místě se vypráví mnoho pověstí a některé motivy z dávných legend přežívají až do dnešních dnů.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Místo je celoročně volně přístupné.

Délka prohlídky

45 min.

Další praktické informace

Z Komenského náměstí můžete na Polský vrch dojít po naučné stezce Za tajemnými pověstmi Voticka.
Strom roste uprostřed louky, na níž se obvykle pase dobytek. K přístupu ke stromu použijte ohradníkem vyznačený koridor, vedoucí od silnice mezi pastvinami.

Více informací

Votický javor roste u silnice, která vede z Votic jižně na Hostišov. Jeho stáří se odhaduje na více než 120 let a působivé jsou i jeho míry. Je vysoký víc než 18 metrů a obvod jeho kmene je přes dva a půl metru. Koruna stromu je nádherně a rovnoměrně košatá, větvě silné a vyrovnané a kůra stromu je skutečnou kronikou zdejšího počasí.

Pověst vypráví, že na šibenici byla kdysi nespravedlivě oběšena cikánka, případně mladá dívka. Před popravou měla jediné přání – aby lidé zasadili kořeny vzhůru strom. Pokud přesto vyroste, bude oběšená nevinná. A tak se i stalo. Duch ženy se prý na místě zjevuje dodnes. Podle další verze pověsti žena město a jeho obyvatele proklela.

Kontakty

Vyhlídka na Polském vrchu u Votic
Votice 259 01
tel.: 317 812 505
e-mail: infocentrum@votice.cz
web: www.mkcvotice.cz
GPS: 49.6261831N, 14.6382942E

Související informace: