Podnikatelé, zapojte se do turistické Karty blanických rytířů 2020

Kraj blanických rytířů, z.s., nabídl v loňském roce nejen turistům bonusovou Kartu blanických rytířů. Držitelé karty mohli získat bonus ve vybraných turistických cílech, u ubytovatelů, v restauracích, ale i v zařízeních, poskytujících volnočasové aktivity.

V loňském roce se do projektu turistická Karta Kraje blanických rytířů zapojilo 17 subjektů. Vzhledem k tomu, že tento produkt cestovního ruchu splnil svůj účel – podpořil cestovní ruch a podnikání v Kraji blanických rytířů, chystáme Kartu blanických rytířů i na rok 2020. Soustředíme se na to, aby více motivovala k návštěvě do projektu zapojených subjektů, na jejich propagaci.

Rádi byste více prezentovali svoje podnikání za pomoci turistické karty, ale není vám jasný princip jejího fungování? Čtěte dále, odpovídáme na nejčastěji pokládané otázky.

 

Na jakém způsobu turistická karta funguje?
Turistická karta je prostředek, který turistům nabízí slevy či vstupy zdarma do památek a kulturních institucí, sportovišť, relaxačních a zábavních zařízení a dalších turistických atraktivit v dané destinaci , případně jim umožňuje získat i slevu na ubytování, stravování nebo nákup zboží a služeb.

Co karta přináší turistům?
Především úsporu finančních prostředků, neboť s kartou získávají bonus, ať už jde o vstup za zvýhodněnou cenu, či zdarma, slevu na masáž, bonusovou službu nebo drobný dárek. Karta slouží jako průvodce světem služeb po regionu. Do karty jsou zahrnuté doporučené a prověřené služby, ať už jde o ubytování, nabídku občerstvení, volnočasových aktivit nebo třeba turistických cílů.

Jsem podnikatel, co mi turistická karta přinese?
Především zvýšení prestiže a reklamu mého podnikání. Ruku v ruce s tím by mělo dojít ke zvýšení počtu návštěvníků a zvýšení tržeb.

Jaký bonus mám nabídnout?
Bonus a jeho výše je na zvážení podnikatele. Doporučujeme reálný bonus (např. neposkytujte slevu na ubytování, pokud máte dlouhodobě plné kapacity), neměl by být pro personál zatěžující (např. mimořádné prohlídky v nejnavštěvovanějším období v době dovolených). Bonus by měl být lákavý, motivovat k návštěvě a čerpání. Měl by zohledňovat aktuální potřeby podnikatele a jeho možnosti (např. v letní době se nedaří přilákat klienty do fitness centra, držitelům turistické karty nabídnu tedy zvýhodněné vstupy ceny cvičení). Pokud si s výběrem bonusu a jeho výší nevíte rady, rádi vám poradíme.

Bojím se, že zvolím bonus, na kterém prodělám…
Pokud máte obavy, že zvolíte bonus, který pro vás nebude vhodný, lze jeho čerpání omezit např. jednorázovým čerpáním, čerpáním v určitém časovém období apod. K subjektům, zapojeným do turistické karty přistupujeme individuálně tak, abychom dosáhli co nejvíce souladu jejich potřeb s potřebami turistů a vizí destinační organizace. Pokud si s výběrem bonusu a jeho výší nevíte rady, rádi vám poradíme.

Jak dlouho bude karta platit?
Produkt připravujeme v souladu s hlavní turistickou sezónou v Kraji blanických rytířů, která trvá od května do září. Za účelem protažení tohoto období je vhodné fungování karty nastavit do 30.11. Pokud byste rádi poskytovaný bonus omezili jen na určité měsíce, dny v týdnu apod., je to samozřejmě možné.

Jak bude karta vypadat?
V letošním roce ustupujeme od dvojího materiálu karty a letáku k jednomu materiálu typu šeková knížka. Jde o vizuálně líbivý materiál, díky němuž je zaručená odpovídající prezentace každého do projektu zapojeného subjektu.

Kde bude produkt k dostání?
Produkt bude k dostání v turistických informačních centrech, na vybraných turistických cílech a samozřejmě u poskytovatelů bonusů, zapojených v projektu.

Bude karta zdarma?
Pokud bude výše bonusů v součtu pro turisty lákavou částkou, bude karta zpoplatněná. Pro poskytovatele bonusů zapojených v produktu, bude zdarma, aby s ní mohli pracovat v rámci své komunikace s klienty. Někteří ji dávají jako dárek, jiní jako omluvu, další při loučení, aby motivovali k návratu…

Jak se mohu zapojit?
Kontaktujte koordinátorku projektu Janu Špačkovou, tel.: 601 584 778, e-mail: spackova@blanik.net

Co mě to bude stát?
Kraj blanických rytířů, z.s., jakožto destinační společnost hradí výdaje, spojené s přípravou, tiskem a distribucí turistických karet. Podnikatelé hradí jednorázový příspěvek ve výši 1 000 Kč, který bude použit na propagaci turistického produktu.
Partner – poskytovatel bonusu – vkládá do projektu bonus.