Podblanický plenér


Navštivte zářijovou výstavu regionálních výtvarníků Podblanický plenér, která se koná pod širým nebem na prostranství za Vlašimskou bránou v zámeckém parku ve Vlašimi.
Podblanický plenér v zámeckém parku ve Vlašimi

Podblanický plenér

Podblanický plenér je tradiční výstava obrazů regionálních výtvarníků.  Výstavu, která probíhá v rámci Dnů evropského dědictví, pořádá Podblanická galerie ČSOP Vlašim a Klub přátel Podblanické galerie.

Praktické informace

Termín konání

sobota 19. září

Cena vstupného

Dobrovolné

Další praktické informace

  Více informací

  Podblanická galerie byla zřízena Českým svazem ochránců přírody Vlašim v roce 2006 v prostorách Vlašimské brány. Cílem Českého svazu ochránců přírody je uchování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví kraje pod Blaníkem. Vedle péče o přírodní lokality a nemovité kulturní památky dokumentuje a podporuje i regionální výtvarníky. Provoz Podblanické galerie trvale podporuje Město Vlašim.

  Kontakty

  Klub Podblanické galerie
  Mgr. Stanislav Příhoda
  e-mail: standa.prihoda@volny.cz
  web: www.podblanicka-galerie.cz

  Související informace: