Po stopách blanických rytířů


Vydejte se na kole na cestu krajinou, která je protkána legendami o blanických rytířích. Potkáte se s nimi při každém šlápnutí do pedálů.

Po stopách blanických rytířů

Trasu můžete zahájit v Kondraci, kde v místní ubytovně najdete i půjčovnu kol, vedle i vyhlášenou restauraci U Matoušků. Časté odpočívky na trase jsou doplněny ilustrovanými legendami o blanických rytířích s příběhy o návštěvách hory, zajímavých odměnách za služby rytířům i relativitě času.

Kondrac – Ostrov – Veliš

Kostel sv. Bartoloměje a legendární restaurace U Matoušků v Kondraci, koňská farma Blaník v Ostrově, meandry řeky Blanice, kostel sv. Josefa ve Veliši.

Veliš – Louňovice p. Bl. – Velký Blaník – Načeradec

Louňovice p. Bl.: rodiště světově proslulého barokního hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky, barokní kostel nanebevzetí Panny Marie stojící na místě původního románského kostela, infocentrum a muzeum, restaurace.
Rozhledna a bufet na Velkém Blaníku, přírodní rezervace velký Blaník, Načeradec s městskou památkovou zónou, románský kostel sv. Petra a Pavla, židovský hřbitov.

Alternativně simůžete zkrátit trasu přes Lesáky a Karhuli.

Pravonín – Částrovice – Vracovice – Kondrac

Pravonín s korovcovou alejí, ve zdejším zámku pobýval v roce 1832 skladatel
Richard Wagner, rotunda sv. Jana křtitele, hospoda v Pravoníně, přírodní památka
Částrovické rybníky, hospoda ve Vracovicích.

Praktické informace

Délka trasy

Trasa je dlouhá 32 kilometrů.

Náročnost trasy

Trasa je určená pro silniční a trekingová kola.

Další praktické informace

Více informací

Trasu si můžete projet při tradiční akci  s názvem Blanický cyklorytíř, která  každoročně cyklistickou sezónu na cyklotrase.
Koná se každoročně v sobotu na konci května nebo počátkem června. Místo startu je každý rok jiné, v pořádání se střídají obce ležící na cyklotrase.
Pro účastníky jsou připraveny dvě cyklotrasy – pro zdatné cyklisty a pro rodiče s dětmi.
Cyklotrasa pro náročné cyklisty dlouhá 34 km vede kolem bájné hory Blaník přes stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Na trase naleznou návštěvníci odpočinková místa s ilustrovanými legendami o blanických rytířích.
Cyklotrasa pro rodiče s dětmi dlouhá 8 – 10 km je doplněna zastaveními s plněním různých cyklistických i vědomostních úkolů.

Všichni účastníci, kteří cyklotrasy absolvují a do cíle dorazí s potvrzenými kartami z jednotlivých stanovišť, obdrží pamětní list a budou blanickým rytířem pasováni na Cyklorytíře.
V cíli je zajištěno občerstvení a doprovodný program.

Kontakty

Související informace: