Ocenění Blanický rytíř


Seznamte se s šedesátkou Blanických rytířů - držitelů ocenění za ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku.
Blanický rytíř

Ocenění Blanický rytíř

Neziskové organizace na Podblanicku každoročně na Velký pátek na zámku ve Vlašimi oceňují Blanické rytíře, jednotlivce, kteří se zasluhují o rozvoj kulturního a přírodního dědictví na Podblanicku.  Dnes je držiteli tohoto ocenění více než šedesát osobností, jejichž práce a životy mohou inspirovat ostatní. Jmenný seznam a medailonky těchto osobností naleznete zde.

Praktické informace

Termín konání

10. 4. 2021

Cena vstupného

Další praktické informace

Více informací

Nominovat na Blanické rytíře můžete fyzické osoby, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu administrátora ocenění: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (vlasim@csop.cz). Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.

 

Kontakty

Pořadatel
ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
tel.: 317 845 169
e-mail: vlasim@csop.cz
web: www.csopvlasim.cz
GPS: 49.7070503N, 14.8968611E

Související informace: