Naučná stezka zručským parkem

Park kolem zručského zámku skrývá dosud mnohá tajemství. Nachází se v něm například lokalita zvaná Na Zaniklém hrádku. V době, kdy zde nechala zlínská podnikatelská rodina Baťů vystavět továrnu a poté k ní budovat příjezdové komunikace, byly při výkopových pracích učiněny v této lokalitě archeologické nálezy, a to jak kosterní, tak i drobné předměty, jejichž původ byl datován někdy do 12.–13. století.

Druhá zajímavá lokalita je Na Vinici. Zda se zde někdy skutečně vinice nacházela, není nikde doloženo. Nedá se to však vyloučit. Možná tato lokalita dostala jméno až po úpravě zámeckého parku a usazení sochy Vinaře. Kdo ví…

První zmínka o parku existuje z roku 1834. V roce 1833 koupili zručské panství Löwenthalové a kromě opravy zámku se pustili do úpravy jeho okolí. Spojili okrasnou část zahrady s užitkovou, která zásobovala panskou kuchyni, a tak vlastně vznikl první park.
Ozdobou dnešního parku je několik starých stromů – např. mohutná lípa a dub, dále několik stromů a keřů cizokrajných, několik soch. Dobu dávno minulou pak připomíná Kolowratská věž a dochovaná část původního opevnění.

Ve II. etapě rekonstrukce Zručský zámek ožívá byly nově vydlážděny cestičky a kolem nich osazeny nové lampy veřejného osvětlení.
Hned vedle zámecké brány je instalován zvukový informační panel seznamující návštěvníky s historií města, zámku a se zajímavými zákoutími parku i jeho okolí. Vedle brány se nachází také nenápadný darovací kámen. V roce 2003 došlo k podepsání kupní smlouvy na zámek mezi potomky šlechtického rodu Schebků a představiteli města Zruč nad Sázavou. Současně s kupní smlouvou byla podepsána také smlouva darovací, a to právě na zámecký park.
V roce 2015 byla slavnostně otevřena dvoukilometrová naučná stezka po zámeckém parku se čtrnácti zastaveními a dvěma herními prvky pro děti.

Dvoukilometrová zábavně naučná stezka zámeckým parkem ve Zruči nad Sázavou vás na 14 zastaveních seznámí s historickými památkami parku a paralelně i s osudy poslední rodiny majitelů zámku, Shebků. Informační tabule doplňuje čtveřice dobových fotografi í, které lze porovnat přímo na místě se současným stavem. Každá tabule obsahuje i kvíz pro malé návštěvníky parku, děti jím jako maskot provází kreslená fenka Dallili. Opět pro děti jsou připraveny dva nové přírodní herní prvky – průlez dutým kmenem a hmatový chodník. U vybraných vzácných stromů parku byly instalovány informační tabulky se jménem stromu a zemí původu. Pomocí QR kodů se návštěvník může dozvědět o vzácných stromech v parku ještě daleko více.

Leták o NS zručským parkem ke stažení ZDE

Kontakt:
Infocentrum Zruč nad Sázavou
t: 327 531 329
email: infocentrum@mesto-zruc.cz
facebook: Zámek Zruč nad Sázavou
web: www.zamek-zruc.cz