Nová Lesní stezka ve Vojkově láká k procházkám

I kousek od poměrně rušné silnice lze díky dobrému nápadu vytvořit místo, kam se budete rádi vracet opakovaně a v každém ročním období  vás dokáže něčím překvapit. Řeč je o nové Lesní stezce Vojkov. Navazuje na lipovou alej, kterou projdete od vojkovského špýcharu k rybníku Svatý Jan. Stezka zpřístupňuje okolí rybníka Svatý Jan a nenásilně upozorňuje na dvě místní zajímavosti – mohutný památný strom dub letní a výklenkovou kapli sv. Jana Nepomuckého.

 

„Na zpřístupnění a úpravě okolí rybníka Svatý Jan jsme pracovali v loňském a letošním roce. Podařilo se vytvořit příjemný a nenáročný vycházkový okruh, který mohou využít obyvatelé domova seniorů v zámku ve Vojkově, obyvatelé obce, ale i turisté,“ říká vojkovský starosta František Baťha.

Lesní stezka začíná informační tabulí u kaple svatého Jana Nepomuckého pod Vojkovem. Výklenková kaple dostala v loňském roce zpět svoji historizující podobu. „Rekonstrukce si vyžádala takřka 413 000 korun vč. DPH, provedla ji táborská společnost Re-in. Během náročné rekonstrukce a řadě dalších prací, které požadovali pracovníci památkového úřadu, byla dotace nakonec „pouze“ 56%.  Dotace byla poskytnuta  z Ministerstva zemědělství,“ vysvětluje Ing. Eliška Melicharová z Mikroregionu Voticko, která pomáhala obci s přípravou žádosti o dotaci.
„Díky rekonstrukci získala tato kulturní památka opět svou historizující podobu. Její osud je poměrně zajímavý. Když v červenci 1929 poničila část okolního lesa Bažantnice bouře, kapli se zkáza vyhnula. O devětatřicet let později už takové štěstí neměla a byla pobořena padlými stromy. V roce 1971 byla památka opravena, ale přišla o mnoho ze své zdobnosti. To se nynější rekonstrukcí podařilo napravit a kaplička dostala opět svou původní podobu, jak ji známe z fotografie pořízené v roce 1929,“ uvádí k minulosti stavby František Baťha.
Během rekonstrukce byla stavba zvýšena, byl upraven její štít, zvýrazněna soklová část, přidány plastické prvky, vyměněna střešní krytina a upraven výklenek – mříž nahradily dřevěné dveře, které chrání sochu svatého Jana Nepomuckého před nenechavými prsty. Proměny vojkovské kapličky si můžete prohlédnout na informační tabuli lesní stezky.

Od kapličky pak už stačí jen vykročit a mezi vzrostlými kmeny dubů projít k posezení, krytém stříškou. Kochat se můžete klidnou hladinou rybníka s romantickým ostrůvkem. V dohledu budete mít další zastávku – altán. Kousek od altánu, směrem ke Spálenému rybníku potěší děti malé lesní hřiště.  Zdolat mohou dřevenou kladinu, opracovaný kmen stromu nebo bludiště ze žulových kamenů. Trasa stezky byla upravena a prvky byly pořízeny díky evropské dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši takřka 1,2 milionu korun. S celým náročným procesem administrace dotace, který trval téměř 2 roky od podání žádosti až do konečného proplacení, pomáhal obci Mikroregion Voticko.

Cesta vedoucí krajem lesa Bažantnice vás dovede ke Spálenému rybníku. Tedy spíše k tomu, co z něj dodnes zbylo. Jeho hráz je zpevněna majestátními duby. Pokud projdete po jeho hrázi, můžete si prohlédnout vyschlý kamenný náhon. „V současné době je vhodnější se vydat od Spáleného rybníka stejnou cestou zpět, v budoucnu bychom rádi upravili část kdysi červeně značené turistické trasy, která kolem vyschlého náhonu dovede pěší mezi poli k obecní cestě vedoucí od potoka Mastník a  kolem čistírny odpadních vod zpět k vojkovskému zámku. V současné době je průchozí, ale rozhodně ne s kočárkem nebo pro osoby se sníženou pohyblivostí,“ upozorňuje starosta Baťha.

Obec plánuje také obnovu lipové aleje od vojkovského zámku vedoucí k rybníku Svatý Jan. V současné době není v dobrém stavu, je zarostlá, dřeviny jsou proschlé a poškozené. Kolem aleje lze projít pouze po obecní komunikaci. Obnova aleje počítá s úpravou pěší cesty jejím středem. Právě tato cesta naváže na lesní stezku. Na obnově aleje by měli pracovat odborníci z Českého svazu ochránců přírody Vlašim a s financováním by měla pomoci dotace.

Samotný vycházkový okruh kolem rybníka Svatý Jan je dlouhý půl kilometru. Když se od altánu vydáte k náhonu Spálenského rybníka a zpět, připočtěte kilometr. Pokud absolvujete celý v budoucnu plánovaný okruh od Vojkovského zámku, lipovou alejí ke kapličce, ke Spálenému rybníku a polní cestou do Vojkova, čeká vás dvou a půl kilometrová procházka. Teď na podzim, když vám pod nohama křupe listí, na hladině rybníka se zrcadlí snad všechny barvy podzimu a mezi stromy prosvítá unavené slunce, jde o víc než příjemnou chvilku v přírodě.

Praktické informace

Otevírací doba

Lesní stezka je celoročně volně přístupná.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1–1,5 h

Mapa

Další praktické informace

Vzhledem ke spadanému listí doporučujeme v podzimním období na stezku vhodnou sportovní či turistickou obuv.

Parkovat můžete poblíž kapličky sv. Jana, podél komunikace.

  Související místa

  Kontakty

  Lesní stezka Vojkov
  Provozovatel: Obec Vojkov
  Vojkov 16
  Vrchotovy Janovice 257 53
  t: 317 835 168
  e: podatelna@vojkov.com
  web: www.vojkov.com
  GPS výchozího místa (kaple sv. Jana Nepomuckého): 49.6553425N, 14.5094097E