Nedokončené mosty na Želivce


Nedokončené mosty na vodní nádrži Švihov na řece Želivce jsou zajímavou a v České republice ojedinělou industriální stavbou.

Nedokončené mosty na Želivce

Mosty, které dříve překlenovaly údolí Sedlického (most u Borovska) a Sedmpanského (most u Hulic) potoka, měly být původně součástí autostrády Plzeň–Košice. Jejich stavba započala za doby protektorátu, proto jsou mnohdy označovány jako Hitlerovy mosty. Stavět se začalo roku 1939, avšak z ekonomických důvodů byla stavba zastavena hned o tři roky později a do konce války již nebyla obnovena. Po válce se navázalo na stavební práce a mosty byly roku 1950 zkolaudovány. Jednalo se však jen o samotné mosty bez jakýchkoliv příjezdových komunikací. O několik let později padlo rozhodnutí vybudovat na řece Želivce zásobárnu pitné vody pro Prahu, což v podstatě znamenalo odsouzení mostů k postupnému chátrání bez toho aniž by po nich projel jediný automobil.

 

Praktické informace

Otevírací doba

Nedokončené mosty je možné navštívit pouze s průvodcem – na základě přihlášení se na termín exkurze, vypsaný na webových stránkách Návštěvnického střediska  Vodní dům.

Vodní dům je otevřený od úterý do neděle, včetně státních svátků:
duben–září:  9:00–17:00
říjen–březen:  9:00–16:00

Exkurze neprobíhají v zimních měsících (prosinec – únor) – v tomto období není z provozních důvodů vstup na mosty možný. Prohlídka trvá asi 3 hodiny, dálka pěší části je cca 3 kilometry. Část cesty vede obtížnějším terénem – doporučujeme turistickou obuv.

Sraz účastníků je vždy v recepci Vodního domu. Doprava na místo exkurze je řešena hromadně od Vodního domu.

Jednotná cena komentované prohlídky hráze je 200 Kč za 1 osobu.

Cena vstupného

Exkurze na nedokončené mosty na Želivce:  200 Kč

Vstupné Vodní dům:
Dospělí: 100 Kč
Děti (3–15 let): 55 Kč
Studenti (ISIC), senioři: 65 Kč
ZTP, ZTP/P, průvodce osoby se ZTP/P:  55 Kč
Rodinné vstupné 2+3: 220 Kč

Délka prohlídky

180 minut

Další praktické informace

Mosty se nachází v ochranném pásmu I. stupně. Vstup je možný pouze s průvodcem z Vodního domu.

Pro celé ochranné pásmo platí zákaz vstupu nepovolaným osobám!

Více informací

Více informací o hrázi vodní nádrže Švihov se dozvíte ve Vodním domě. Vodní dům je moderní návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Pod jednou střechou zde najdete vše o vodě. Tématem moderně pojaté expozice jsou různé tváře vody – nenahraditelné suroviny, která si zaslouží naši ochranu. Neváhejte, čekají vás interaktivní exponáty a hrátky s vodou.
Návštěvnické středisko Evropsky významné lokality Želivka najdete v blízkosti hráze vodní nádrže Švihov (Želivka). Představí vám vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů a vodu jako pro člověka nenahraditelný zdroj.
Expozice vás zavede do vodního mikrosvěta, pod hladinu vody i na břeh řeky. Ukáže vám, jak vzniká pitná voda, budete žasnout nad nekonečnou cestou vody a vezme vás i na výlet do historie. Expozice v atriu Vodního domu osloví hravou stránku vaší osobnosti.
Umělé vodní toky můžete ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.

Expozice Vodního domu  je rozdělena do sekcí, z nichž každá vám představí jinou tvář vody:

  • Vodní mikrosvět: tady uvidíte vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní vám to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie.
  • Podvodní makrosvět představí vodní rostliny a zvířata. V několika akváriích se prohánějí ryby, do sluchátek zazní zurčení vody, strop se stane ze dna pozorovanou hladinou vody se svou hrou světel a stínů a skleněnými průhledy do expoziční nádrže budete moci sledovat dokonce i to, co se děje pod vodní hladinou.
  • Mokřadní život umožní pozorovat přírodní scenérii na břehu včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab.
  • Pitná voda a koloběh vás přenese z přírody na našeho světa. Ani my lidé se bez vody neobejdeme, naopak jí potřebujeme čím dál více. Zjistíte, že většinu našeho těla tvoří voda a při ochutnávce ve vodním baru také to, že každá voda má jinou chuť.
  • Výlet do historie vás zavede do doby Karla IV., kdy neznámý malíř vyzdobil stěny kostela v Dolních Kralovicích nástěnnými malbami. Kostel byl kvůli výstavbě přehrady zbourán, ale malby se podařilo zachránit. Jejich originály si můžete ve Vodním domě prohlédnout.

Kontakty

Návštěvnické středisko Vodní dům
Hulice 118
Hulice 257 63
tel: 602 665 409
e-mail:
vodnidum@csop.cz – obecné dotazy, objednávky zájezdů
veronika.duskova@csop.cz – objednávky výukových programů pro školy
web: www.vodni-dum.cz
GPS: 49.7188203N, 15.0865194E

Související informace: