Napříč Velkým a Malým Blaníkem


Bájná hora Blaník není jen útočištěm českého vojska z pověstí, ale také nejcennějším přírodním územím chráněné krajinné oblasti Blaník.
Přírodní památka Malý Blaník

Přechod přes centrální oblast chráněné krajinné oblasti Blaník s ukázkou původních lesů, keltského hradiště, největšího smrku Podblanicka, zříceniny starého kostela a dalších zajímavostí. V případě zájmu lze domluvit i výstup na rozhlednu na vrcholu Velkého Blaníku.

Mapa

Doba trvání

4 hodiny

Cena

1 900 Kč/ skupina (cena nezahrnuje dopravu)

Vstupné a další poplatky: v případě zájmu vstupné na rozhlednu

Délka exkurze

Trasa měří asi 6 km.

Další praktické informace

Náročnost: mírná – pro středně zdatné

Realizace: od 15. dubna do 31. října

Určeno pouze pro skupiny.

Nutno objednat předem s dostatečným předstihem, doporučujeme jeden měsíc.

    Kontakty

    Exkurze realizuje ZO ČSOP Vlašim ve spolupráci s vybranými odborníky.

    Exkurzi lze objednávat na e-mailu: jiri.pavelka@csop.cz