Na Stříbrné Český Šternberk


První zmínky o dolování Na Stříbrné pocházejí z konce 15. století.

Na Stříbrné Český Šternberk

Malé ložisko polymetalických rud nedaleko známého hradu Český Šternberk, dříve zvané též Silberberg či Hory Ratajské. První zmínky o dolování Na Stříbrné pocházejí z roku 1497.

Na hranici území přírodní památky Na Stříbrné se nachází odvodňovací štola z ložiska Malovidy. Těžily se zde barevné kovy jako např. galenit, sfalerit a tetraedrit). Dnes je štola významným sídlištěm netopýrů.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1,5 h

Další praktické informace

Štola se nachází na jižním okraji katastru obce Malovidy, asi 1 km jižně od vsi a 1 km severovýchodně od železniční stanice Český Šternberk, několik desítek metrů východně od soutoku Sázavy s potokem Stříbrná přitékajícím od východu.

Oba svahy údolí jsou porostlé lesem, jižní svah s vápencovým lomem až po levobřežní přítok potoka zaujímá národní přírodní rezervace Na Stříbrné (ochrana výskytu vzácného lýkovce jedovatého).

Ústí štoly, otevřené k západu, leží asi 15 m od železniční trati, ze které je dobře viditelné. Vede k němu terénní zářez o šířce několika metrů. Jižně od něj se nachází rozsahem nepříliš velký odval, za kterým je cesta stoupající vzhůru po svahu.

Štola je zanesena velkým množstvím bahna.

Více informací

Lokalita je převážně tvořena biotickými pararulami, amfibolickými rulami, amfibolity s menšími tělesy krystalických vápenců. Zrudnění tvoří lavici o mocnosti 2–10cm. Z rudních minerálů převládá pyrit, hojný je i sfalerit. Byly zjištěny obsahy stříbra do 145g/t.

Kontakty

Na Stříbrné
Český Šternberk 257 26
GPS: 49.8174608N, 14.9439369E

Související informace: