Miličínský lev


Kamenný útvar, připomínající svým tvarem krále zvířat, najdete na vrchu Kalvárie nad Miličínem. Podle pověsti hlídá zemi českou před nepřáteli.
Miličínský lev u Miličína

Miličínský lev

Do výšky 698 metrů nad mořem se nad Miličínem tyčí vrch Kalvárie. Na jejím vrcholu se nachází kaple Utrpení Páně z roku 1748, k níž vede zrestaurovaná křížová cesta. Opodál se nachází skalní útvar nazývaný pro svůj vzhled Miličínský lev, ke kterému se váže jedna z místních pověstí.

Praktické informace

Otevírací doba

Interiér kaple je přístupný pouze o pouti v září. Křížová cesta je přístupná celoročně, stejně jako lev.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Ke kapli i lvu vás z miličínského Hájkova náměstí dovede Naučná stezka Čeňka Kraupnera, pojmenovaná na počest mecenáše, bývalého starosty, zakladatele a předsedy místního okrašlovacího spolku. Okružní naučná stezka střední náročnosti je dlouhá 5 km a nabízí 8 informačních panelů.
Trasa křížové cesty není sjízdná pro vozíky, namáhavá je s terénními kočárky.

Více informací

Pověst o Miličínském lvu:
Když český kníže sv. Václav uchýlil se společně se svou rytířskou družinou na dlouhá staletí ke spánku do nitra hory Blaník, provázel jej lev. Ten se neskryl pod zemí v Blaníku, ale ulehl na vrcholu protější hory – Kalvárie. Lev ostražitě hlídá a až přijdou nepřátelé české země, bude prvním, kdo je zpozoruje. Pak silným řevem probudí v blanické sluji spící rytíře. A ti budou mít dostatek času, aby se na boj připravili a vetřelce krvavě porazili. Tak budou Čechy zachráněny.“

Zkaměnělý strážce blanických rytířů je tvořen pararulou. Poblíž se nachází bývalý, dnes zčásti zatopený lom na silniční kámen.

Kontakty

Miličínský lev
Hora Kalvárie, Miličín 257 86
GPS: 49.5764592N, 14.6571103E

 

Související informace: