Malý Blaník


Vydejte se za mrazovými sruby a suťovými poli blanické ortoruly, z níž byla postavena kaple sv. Máří Magdalény.
Malý Blaník

Malý Blaník

Na vrcholu Malého Blaníku se nachází romantická zřícenina poutní barokní kaple sv. Maří Magdalény. Ta byla vybudována roku 1735 na místě starší kaple doložené v 17. století, ale v důsledku reforem císaře Josefa II. byla již roku 1790 zrušena. Na vrcholu uvidíte obvodové zdi kaple, uprostřed kterých roste smrk zvaný „Velký mnich“ s obvodem 321 cm a výškou 34 metrů. V 19. století obýval zříceninu poustevník Antonín Zeman z Pacova.

Vrcholová partie tvořená zachovalými lesy přirozené skladby s převahou buku a četnými skalními výchozy jsou od roku 1992 chráněny na Malém Blaníku ve stejnojmenné přírodní rezervaci.

Přes vrchol Malého Blaníku vede naučná stezka, která vás seznámí s flórou a faunou, geologickou stavbou a historií okolního území. Dojdete po ní až k přírodní rezervaci Podlesí, jež se rozprostírá kolem býkovických rybníků.

Od kaple Malého Blaníku je pěkný výhled na Velký Blaník s rozhlednou.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je volně přístupné celoročně.

Cena vstupného

Bez vstupného.

Délka prohlídky

Výstup od rozcestníku Tří červených je dlouhý asi 1,5 kilometru.

Další praktické informace

Doprava

Do Louňovic pod Blaníkem lze přijet autobusem od Benešova, Vlašimi, Votic či Tábora, autem po silnici od Vlašimi  a Tábora (silnice č. 125) nebo od Votic a Čechtic (silnice č. 150) nebo od Benešova přes Postupice.

Přes vrchol malého Blaníku vede schůdná cesta, červená turistická značka (od Rozcestníku tří červených za obcí Louňovice pod Blaníkem – možno parkovat na parkovišti pod Velkým Blaníkem) a také naučná stezka Malý Blaník  – Podlesí (5,5 km, 9 zastavení).

Více informací

V lokalitě si všimněte přirozených výchozů (mrazových srubů) a suťových polí tzv. blanické ortoruly. Bloky ortoruly byly využity pro stavbu poutní kaple sv. Maří Magdalény.

Kontakty

Kaple sv. Máří Magdalény na Malém Blaníku
GPS: 49.6301053N, 14.8633919E

Související informace: