Lesní stezka Vojkov


Půlkilometrová lesní stezka zpřístupňuje malebný a atraktivní kout přírody u Vojkova u Votic.
Lesní stezka Vojkov

Lesní stezka Vojkov

Lesní stezka Vojkov navazuje na lipovou alej, kterou projdete od vojkovského špýcharu k rybníku Svatý Jan. Stezka zpřístupňuje okolí rybníka Svatý Jan a nenásilně upozorňuje na dvě místní zajímavosti – mohutný památný strom dub letní a výklenkovou kapli sv. Jana Nepomuckého.

Stezka vznikla v letech 2019–2020. Její začátek a zároveň jediná informační tabule je u zrekonstruované výklenkové kapličky svatého Jana, která stojí při silnici 1/18 pod Vojkovem.

Kochat se můžete klidnou hladinou rybníka s romantickým ostrůvkem uprostřed. K posezení zve altán, kryté posezení nebo lavičky. Děti potěší malé přírodní hřiště s kladinou a kamenným bludištěm.

Okružní stezka kolem rybníka Svatý Jan je bezbariérová, lze ji projekt na vozíku nebo s kočárkem. Odbočka k vyschlému náhonu Spáleného rybníka vedoucí přes les Bažantnice je vhodná pro sportovní kočárky, není bezbariérová.

<iframe style="border:none" src="https://frame.mapy.cz/s/lorucofalo" width="770" height="440" frameborder="0"></iframe>

Praktické informace

Délka trasy

Od kaple kolem rybníka Svatý Jan 500 m. Od altánu ke Spálenému rybníku a zpět 1 km.
Od zámku či špýcharu ve Vojkově kolem lipové aleje ke kapličce sv. Jana, kolem rybníka Svatý Jan ke Spálenému rybníku a polní cestou do Vojkova měří procházka 2,5 km.

Náročnost trasy

Trasa okružní stezky kolem rybníka není náročná, lze ji absolvovat s nejmenšími dětmi i s kočárky.
Trasa ke Spálenému rybníku lze absolvovat s terénními kočárky.

Okružní trasu z Vojkova přes lesní stezku je Spálenému rybníku a polní cestou zpět do Vojkova lze absolvovat pouze s vhodnou turistickou obuví. Trasa není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Další praktické informace

Parkování je možné v blízkosti kaple sv. Jana nebo v blízkosti špýcharu ve Vojkově.

Více informací

Osud kaple sv. Jana je poměrně zajímavý:
Když v červenci 1929 poničila část okolního lesa Bažantnice bouře, kapli se zkáza vyhnula. O devětatřicet let později už takové štěstí neměla a byla pobořena padlými stromy. V roce 1971 byla památka opravena, ale přišla o mnoho ze své zdobnosti. To rekonstrukcí podařilo napravit a kaplička dostala opět svou původní podobu, jak ji známe z fotografie pořízené v roce 1929.
Během rekonstrukce byla stavba zvýšena, byl upraven její štít, zvýrazněna soklová část, přidány plastické prvky, vyměněna střešní krytina a upraven výklenek – mříž nahradily dřevěné dveře, které chrání sochu svatého Jana Nepomuckého před nenechavými prsty. Proměny vojkovské kapličky si můžete prohlédnout na informační tabuli lesní stezky.

Poblíž kaple sv. Jana si všimněte památného dubu letního s výškou 25 m a obvodem kmene více než 638 cm.

Kontakty

Lesní stezka Vojkov
Provozovatel: Obec Vojkov
Vojkov 16
Vrchotovy Janovice 257 53
t: 317 835 168
e: podatelna@vojkov.com
web: www.vojkov.com
GPS výchozího místa (kaple sv. Jana Nepomuckého): 49.6553425N, 14.5094097E

Související informace: